جمهوری اسلامی چگونه متولد شد؟

63 views

توضیح : متن حاضر، برگرفته از‌ کتاب «تاریخ جنبش کارگری ایران، متولد بیراهه، زندانی گمراهه، در جستجوی راه – جلد اول» نوشته «ناصر پایدار» است. این جلد، تاریخ جنبش کارگری ایران قبل…

دفتر شعر

30 views

برای دانلود و مطالعه کتاب بر روی لینک کلیک کنید.https://simayesocialism.com/wp-content/uploads/2023/01/23.ketabe.sher_.pdf…

سرمایه و بحران

33 views

https://simayesocialism.com/wp-content/uploads/2023/01/سرمایه-و-بحران.pdf——–—–{ دانلود }———— —————— تاریخ انتشار: ۱۳۸۱ تعداد صفحات: ۳۱۷ —————— فهرست مطالب: بورژوازی ايران و پويه مختل بازتوليد سرمايه داری بحران سرمايه داری و جنبش کارگری ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد رانتی…

نقدها و نگاه ها (جلد دوم)

54 views

فهرست مطالب این کتاب: رزا لوکزامبورگ، نظریه انباشت و انتقاد به مارکس پی‌تر هیودیس و جستجوی بدیل مارکسی سرمایه‌داری جایگزینی مبارزه طبقاتی با ایدئولوژی ستیزی ایستادگان شب و سرمایه آفرینان روز راهبرد…

سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست

28 views

    http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/12/سرمایه-داری-و-فاجعه-آلودگی-محیط-زیست-جلد-اول.pdf ———————————- تاریخ انتشار: ۱۳۹۳ / ۲۰۱۴ تعداد صفحات: ۲۱۳ ———————————- فهرست مطالب: تغییرات آب و هوایی، تراکم انباشت سرمایه بر روی زمین و زباله در آسمان سرمایه، تبدیل ذخائر…

مجموعه مقالات (اقتصادی – سیاسی)

37 views

  ———–{ دانلود }———— فهرست مطالب: سرمایه داری ایران و تعمیق بحران اقتصادی سرمایه جهانی و خاورمیانه اقتصاد سیاسی و بحث تورم خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی جهانی و موقعیت رژیم ایران جنبش…

سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست

73 views

شکست «انقلاب» 57 در کنار دنیای پیامدهای دهشت‌بار و درس‌های مهم تاریخی خود، این پی‌آورد را هم داشت که بر دار و ندار چپ قرن بیستمی، نه فقط چپ پروروس، پروچینی یا…

جنبش لغو کارمزدی

21 views

  ——–—–{ دانلود }———— فهرست مطالب: جنبشی که در اسارت بی افقی است جنبش لغو کارمزدی، هم استراتژی، هم تاکتیک جنبش لغو کارمزدی طبقه کارگر کارگر و طبقه کارگر … سکتاریسم و…

منتخب مقالات (جلد اول)

40 views

  مقالاتی که در این جلد گردآوری شده است:   ۱- جنبش کارگری و کمونیسم – ژانویه ۲۰۰۰ ۲- کمونیسم و ملزومات پیروزی – ژوئن ۲۰۰۲ ۳- کمونیسم، جنبش و تحزب –…

فرار از زندان

40 views

وقتی که توده کارگر یا فعالین جنبش کارگری در سنگر مستقل، سازمان یافته، شورائی و ضد سرمایه داری خود نمی جنگند افتادن آنها به ورطه رویکردها و جنبش های دیگر امری کاملا…

نقد سوسیال رفرمیسم متاخر

60 views

فهرست مطالب این کتاب: پیشگفتار فصل اول نقد نظرات ایستوان مزاروش (Istvan Meszaros) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم مزاروش و شوروی فصل دوم دیوید هاروی و گم راهه نئولیبرالیسم ستیزی دیوید هاروی…

بر ما چنین گذشت همزنجیر

57 views

دانلود قرن ها پيش، قابله هوشمند تاريخ، نسل نخست ما را از دامن اقتصاد کالايی متولد ساخت. به عنوان کسانی که نيروی کارشان کالا است و همين کالا تنها مايملک آنان است،…

جنبش کارگری ایران، مطالبات، سازمانیابی و مسائل جاری

73 views

چرا انقلاب شد و چرا انقلاب شکست خورد؟‌‌
انقلاب 57، نیروهای چپ و جنبش کارگری کردستان‌‌‌‌‌
بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط‌‌‌‌‌‌
تکرار کمیک شکست‌های تراژیک
« درد وطن» و دعای توسل به حمله نظامی ناتو‌‌‌‌‌
مغزهای شسته…