«حسن حسام» و نفرت از مبارزه ضد کار مزدی کارگران

حسن حسام به زنده نگه داشتن «سوسیالیسم» اردوگاهی همان قدر وفادار و از جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر همان اندازه عاصی است که سربازان اولترا – ناسیونالیست ژاپنی، دلبسته پیروزی کشور و داغدار شکست «مام میهن» بودند. او از رویکرد ضد کار مزدی جنبش کارگری چیز چندانی نمی داند. بعید است از صدها مقاله و دهها کتاب یا کلا متون پایه ای این رویکرد ، مطلبی خوانده باشد. از همه اینها عبارت لغو کار مزدی را از زبان این یا آن همفکر شنیده است. شاید هم اطلاعیه هائی را مرور کرده است. مطابق معمول همین ها را هم به … ادامه خواندن «حسن حسام» و نفرت از مبارزه ضد کار مزدی کارگران