مرخصی حق مسلم بهنام برای دیدار از جگرگوشه بیمارش است

ما جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر مطلع شدیم نیما پسر ۱۴ ساله تنها فرزند بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری که به ۵ سال حبس محکوم شده با بیماری سرطان بدخیم در بیمارستان بستری شده است، پزشکان معالج نیما اعلام کردند وی از نظر روحی برای اثر Behnam
بخشی معالجه بشدت نیاز دارد  بهنام در کنارش باشد اما مسئولان زندان اوین با هماهنگی اداره اطلاعات از دادن مرخصی به بهنام برای دیدار فرزند دلبندش خودداری می کنند در حالیکه  حتی طبق قوانین موجود این حق مسلم بهنام می باشد مخصوصا” حالا که پاره تنش در شرایطی بسیار سختی بسر می برد. ما ضمن محکوم کردن عمل غیرانسانی رژیم جمهوری اسلامی از تمامی نهاد ها و مجامع جهانی و انسانهای آزادیخواه می خواهیم به هر طریق ممکن فشارهای خود را بر حکومت در دادن مرخصی به بهنام بیشتر کنند بهنامی که جرمش فقط دفاع از حق تشکل ، حق اعتصاب،حقوق طبقه کارگر و دفاع از کودکان کار و خیابان است ، بهنام پدریست، زندانی،  که سالهاست تنها فرزندش را در آغوش نگرفته و او اکنون در شرایط بسیار خطر ناکی بیمار و تحت معالجات شیمی درمانی است.

امضا کنندگان :

وحید اردلانی_ رضا دهقانی _ افشین عنایتیان _ افشین اسانلو _ شاهرخ زمانی _ علی جباری _ فیروز منصوری _ میثاق یزدان نژاد _ صالح کهندل

۲۰/۱۰/۱۳۹۱