جنبش کارگری و ستم بر زنان

248 views

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض رفتارهای تبعیض آمیز قرار می‌گیرند، رفتارهایی که چه بسا از…

دنیای سرمایه داری و زنان

268 views

دنیای سرمایه داری به ساده ترین بیان، دنیای سرمایه داری است: بیرحم، استثمارگر و انسان ستیز، طبیعت ستیز و … هیچ جای سالمی در پیکر عفونت زده اش نیست که بشود استثنایش…

فمینیسم سوسیالیستی

236 views

ستم برزنان و سرمایه داری فریگا هاووگ Frigga Haug فمینیسم سوسیالیستی براین است که تحت ستم بودن زنان در دنیای مدرن، بطوری جدا نشدنی با تاریخ سرمایه داری وابسته و همره است،…

زن و طبقه

196 views

قبل از خواندن مقاله مایلم توجه خوانندگان را به مطالب زیر جلب کنم. سوای اطلاعات جالبی که مقاله در باره ی زنان طبقه کارگر در ایالات متحده آمریکا در اختیار ما می گذارد…

جنبش زنان ومبارزۀ طبقاتی

189 views

behrangy@gmx.de علی برومند  برای گرایش واقعی درون جنبش جهانی کمونیسشتی  احتمالا روشن است،  که بخش عمدۀ جنبش مارکسیستی وسوسیالیستی چه در گذشته وچه حا ل  مسائل زنان را جدی نگرفته ویا اساسا…

زن و سوسیالیسم

198 views

آگوست ببل/ مترجم: فریده ثابتی بی که می خوانید برگردان بخش هایی ازکتاب ” زن و سوسیالیسم” اثر آگوست ببل، است. این مطلب از بخش های مختلف این کتاب انتخاب گردیده ،…

جنگ و زنان

214 views

فریده ثابتی مقدمه جنگ ادامه سیاست است اما به شیوه ای دیگر! این زیباترین و حقیقی ترین تعریفی است که در باره جنگ آورده شده است. ماهها است که ما در کابوس…

فقرو جنسیت و وابستگی طبقاتی

178 views

، فریده ثابتی فقر چیست؟ چگونه تولید می­شود ؟ چگونه د ر جامعه توزیع می­شود؟ تعاریف متفاوتی از فقر وجود دارد. به طور سنتی وقتی از فقر صحبت می­شود به فقدان یا…

زن در فرهنگ عامه

182 views

مساله زن به عنوان یک مساله اجتماعی، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. اما مسلم است که مبنای بررسی ما زمینی خواهد بود، چرا که ما با مساله ای زمینی سروکار داریم…

چین شهر دختران*

250 views

  آن ها از دهکده­ها فرار کرده­اند، دهکده­هایی که در آن­ها دختران به حساب نمی­ آیند. الان این دختران یخچال­ها و دستگاه­های کپی را می­سازند و در برابر مزد ناچیزی که می­گیرند…