سرمایه جهانی و خاور میانه

1672 بازدید

هر چه در هر کجای این جهان می بینیم، شکلهای بی شمار سلاخی انسان است که به مثابه نیاز هستی سرمایه از جراحات سرطانی غیرقابل التیام این نظام می بارد. خاورمیانه از…

کردستان «مستقل»، زمزمه مشترک ناسیونالیسم کرد، دولت امریکا، متحدانش و « کمونیست» نمایان متکدی قدرت

1123 بازدید

با گسترش هجوم وحشیان « داعش» به مناطق مختلف عراق و راه اندازی قتل عام کارگران در بسیاری از شهرها، مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان گفت که برگزاری یک رفراندوم دستور…

فلسطين و جنبش‏ كارگرى

361 بازدید

  ابعاد توحش‏ سرمايه جهانى در حق مردم كارگر و محروم فلسطين با هيچ معيارى قابل سنجش‏ و با هيچ بيانى قابل گزارش‏ نيست. انسانهائى آواره و بيخانمان، گرسنه و بيكار، بى…

سرمایه جهانی و شیپور جنگ جدید

1172 بازدید

همه شواهد بانگ می زنند که بورژوازی امریکا دست به کار افروختن شعله های جنگی تازه در خاورمیانه و گسترش تبعات یا حتی توسعه مستقیم آن به سایر مناطق دنیاست. دستاویز جنگ…