سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای و بین المللی؛ مروری بر کارنامه ۴۰ ساله رژیم جمهوری اسلامی

94 views

طبقه بورژوازی جهانی همچون بورژوازی هر کشور، متشکل از لایه ها و قشرها(دولت ها و رژیم ها)یی است که هر کدام رویکردها، افق ها، انتظارات، سیاست ها و راهبردهای خاص خود را…

جنگ نامتوازن بورژوازی و جنبش کارگری

82 views

به نقل از تلگرام «کارگر، شورا، علیه سرمایه» جنگ نامتوازن بورژوازی و جنبش کارگری سالهاست که خیلی ها می پرسند: جنگ خواهد شد؟ و پاسخها معمولا آنست که «جنگ نمی شود»، «همه…

جنگ افروزی بورژوازی ترکیه، افلاس ناسیونالیسم کرد، قتل عام توده کارگر

124 views

ناسیونالیسم در زمره مهلک ترین سرطانهای جنبش کارگری بین المللی است که دامنه تباهسازی و ضایعه آفرینی آن در بخشی از جهنم سرمایه داری رعب انگیزتر از جاهای دیگراست. خاورمیانه از جمله…

سیاست خارجی و مناسبات منطقه ای و بین المللی؛ مروری بر کارنامه ۴۰ ساله رژیم جمهوری اسلامی

77 views

طبقه بورژوازی جهانی همچون بورژوازی هر کشور، متشکل از لایه ها و قشرها(دولت ها و رژیم ها)یی است که هر کدام رویکردها، افق ها، انتظارات، سیاست ها و راهبردهای خاص خود را…