اسرائیل آفریده سرمایه، رهائی فلسطین امر عاجل کارگران دنیا است.

0 بازدید

جاده طولانی منتهی به تأسیس دولت اسرائیل توسط بورژوازی یهود و حمایت فعال اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی، ایدئولوژیک عظیم ترین قطبهای شریک و رقیب سرمایه جهانی مهندسی شد و لباس اجرا پوشید. دروغی…

روز کارگر، روز نمایش قدرت انترناسیولیستی کارگران علیه سرمایه داری

207 بازدید

کارگران!، یاران همزنجیر در سراسر جهان! مبارزه امر قهری و گریزناپذیر زندگی ما است؛ اما مسأله اساسی و سرنوشت ساز نه مجرد مبارزه که مطالبات، صف آرائی، نمایش قدرت، تأثیرات معیشتی، رفاهی،…

کرونولوژی بحران سرمایه داری

229 بازدید

سرمایه داری آبستن بحران است، اما بحران به معنای پایان سرمایه داری نیست. سرمایه داری و اقتصاد بازاردائما از یک بحران به بحران دیگر در می غلتد و آن چه را که…

هشتم مارس با کدام بیرق؟

259 بازدید

در تقویم سرمایه داری، هشتم مارس را روز جهانی زن!!! نامگذاری کرده اند. مناسبتی که مانند همه یادبودها و مناسک این نظام، با پرده های کهنه جعل و تحریف، توهم آفرینی ضد…

سرمایه، اردوگاه دموکراسی و هولوکاست مدنی، دموکراتیک غزه!!

46 بازدید

سرمایه فقط مشتی کالا، پول، کارخانه، بازار، بنگاههای تجاری، بانک، زرادخانه های تسلیحاتی، راه، جاده، تراست، مستغلات، سیستم حمل و نقل، بازار بورس و شبکه های اختاپوسی مالی نیست، سرمایه فقط ساختار…

«منشور آزادی، رفاه، برابری» یا برنامه انقلاب بورژوا سکولار دموکراتیک؟!

1527 بازدید

فرق بارز آنچه زیر نام «منشور آزادی، رفاه، برابری» انتشار یافته است با منشور ۲۰ امضاء، میثاق سلطنت طلبی موسوم به «مهسا»، بیانیه «همگامی» جمعیت لیبرال راست و چپ، پلاتفرم مشروطه خواهان…

شورش کارگران جهان چیت

1421 بازدید

نقل از کتاب تاریخ جنبش کارگری ایران جلد اول ن – پایدار — به یاد اعتصاب اردیبهشت ۱۳۵۰ کارخانه جهان چیت در شهر کرج قرار دارد. سرمایه دار صاحب شرکت محمدصادق فاتح…

زنان و تغییرات محیط زیستی

517 بازدید

زنان در بسیاری از نقاط جهان با نابرابری اقتصادی چشم گیرمواجه اند، با تغییرات زیست محیطی این امر به ویژه در کشورهایی که از نظر اقتصادی محروم اند، تشدید شده است زیرا…

کارگران و آستانه سال نو

525 بازدید

یک سال را پشت سر نهادیم، به عنوان یک طبقه به کارنامه سال خود نگاه کنیم. آمارها، رسمی، نارسمی، دقیق یا تخمینی بانگ می زنند که بالغ بر ۶۰ هزار تریلیون تومان…

1 2 3 16