علیه تئوری دو تشکیلاتی

1067 بازدید

وقت آن است که نسخه پیچی دو تشکیلاتی جنبش کارگری با بصیرتی ژرف، طبقاتی و از منظر مطمئن و استوار کمونیسم طبقه کارگر آماج انتقاد ریشه ای .…

بحران اقتصادی

667 بازدید

بحران با سرمایه دارى عجین شده است. گرچه بحران ویژه ى سرمایه دارى نیست و در سیستمهاى قبل از سرمایه دارى نیز وجود داشته است، اما براى سرمایه دارى ویژه شده، به…

سرمایه چون اپیدمی

657 بازدید

سرمایه داری و دولت های آن مدعی اند که در طول تاریخ موجودیت خود زندگی انسان ها و سطح استاندارد آن ها را بهتر کرده اند!! به چند دلیل این ادعا دروغ بزرگی…

!«اقتصاد سیاسی و بحث «تورم

765 بازدید

مجله «خبر اقتصادی» با رجوع به داده ها و اطلاعات مؤسسات مهم آماری دولت سرمایه داری ایران، از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی، گزارشی مشروح از منحنی تغییر قیمت کالاها، در…

تاریخ جنبش کارگری ایران، فصل نهم

641 بازدید

تاریخ جنبش کارگری ایران، فصل نهم از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ جنبش شورا سازی و تصرف کارخانه ها گسترش روزافزون اعتصابات کارگری و تشدید خیزش های خیابانی کارگران، به ویژه در ماههای پائیز…

خاکسترنشینان چه کسانی هستند؟

1330 بازدید

روزنامه ایلنا اخیراً گزارشی از وضعیت فاجعه بار معتادان و کارتن خواب ها در یکی و البته فقط یکی از ۱۳۲ ناحیه درون مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منتشر ساخته است.  تهیه…

تاریخ جنبش کارگری ایران، فصل هفتم

725 بازدید

تاریخ جنبش کارگری ایران، فصل هفتم از اصلاحات ارضی تا سال ۱۳۵۰ خورشیدی این بنمایه تولید سرمایه داری است که به موازات بالندگی و گسترش خود، از یک سوی جامعه، جهان، تاریخ…