شور زندگی

66 بازدید

خورشید در هر سپیده دم این جا با درد و رنج شب می زاید و زمستان با سرمای سکوتی تلخ در چهار فصل سال تکرار می شود **** مردان و زنانی در…

ترانه بیداری

154 بازدید

سرما شلاق می زند شلاق شلاق خاطره ای در یاد باد زوزه می کشد چون گرگی گرسنه در کمین در روزی خاکستری خاکستر فراموشی خاکستر امیدی در برزن تنهایی کورسوی خاطره ای…

این جا کجاست؟

135 بازدید

این جا که سرمایه چنین می تازد بی ترس و بی عنان تا مرز مرگ تا مرز نیستی ***** و چرا کارگر فریاد می زند: ” کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد”…

کودک و جنگ

120 بازدید

خاک و بود و آهن و کودکی لب ورچیده حیران و بغض آلود ******* از زیتون خون می چکید جای روغن و مردانی با لوله های آتشین زیتون را سوزاندند ******** آن…

چرا

250 بازدید

می بینم با چشم هایم لمس می کنم با سلول هایم سرکوب و قهر را فرمان کشتن و رفتن را ***** نجوا می کنم در خود جون رود با سنگ ریزه چون…

برای

319 بازدید

درنگ کن بر آن چه که می بینی بر آن چه که میشنوی و می خوانی درنگ کن بر آرزوهای سترگ و بر سرکوب های وحشتناک ***** درنگ کن بر دعوای های…

سرمایه

399 بازدید

سرمایه نابود می سازد زمین را با استثمار طبیعت با آلودن آب با مرگ آبزیان با آبیاری سمی در کشتزارهای برنج ***** سرمایه نابود می سازد طبیعت را با استثمار منابع برای…

کوچه های انقلاب

367 بازدید

سنگینی زمین شکوه خورشید خروش آب ***** فریاد اعتراض زمزمه ی اعتصاب خون جاری از رگها رگهای قلب مهسا زخم سینه ی پویا تیک تاک قلب دنیا ***** سکوت ماشین های کارخانه…

جنگ و کارگران

528 بازدید

کارخانه های اسلحه سازی کار می کنند بی وقفه بی ترس از کرونا هفت روز هفته صبح تا شب شب تا صبح در سه شیفت ****** کارگران بیگانه از تولید از توزیع…

فصل ها را تجربه می کنند

453 بازدید

فرزندان رنج و کار از پاییز به زمستان از زمستان به بهار از دی به آبان از آبان به اردیبهشت گویی پژواک فریادهای کارگران است از گلوی مارکس اتحاد اتحاد و بیگمان…

293 بازدید

فریاد مرغ های طوفان طوفان موج های انسانی چون موج های سونامی می لرزاند زمین را زیر پاهایش سخن می گوید بی هراس و به سخره می گیرد مرگ را با دست…

اقتصاد ایران

365 بازدید

اقتصاد خر اقتصاد گاو اقتصاد اسلامی بانکداری بی بهره با کارمزد سی درصد ***** اقتصاد تورم با تصاعد هندسی اقتصاد فقر با تصاعد نجومی ***** اقتصاد جنگ اقتصاد کوپن اقتصاد رکود اقتصاد…

جنگ

430 بازدید

می جنگند باهم کنسرن های غول آسا نیروهای سرمایه برای سهم خود در قدرت جهانی با نام مام وطن ***** وبه قربانگاه می فرستند مردان و جوانان را و صاف می کنند…

روزی که هنوز روزت نیست

568 بازدید

دستی با گل دستی با طبر و چاقو دستی با قانون دستی با کلام خدا در کمین تو **** نامت دختر نامت خواهر نامت مادر نامت همسر نامت ناموس نامت زن *****…

شعر «مُنا»

423 بازدید

کارگری از بیعدالتی می نالید چشمی دریا می گریست و دریایی خشک می شد ***** موشکی رونمایی می شد موئی در باد می رقصید و مردی رو سفید از غیرت پای می…

سکوت

1244 بازدید

زوزه می کشید سگان هار دندان می سائیدند بانگی نپیچید در این سکوت تلخ ***** جوی خون بر سنگفرش خیابان خون داغ خون مذاب خون جوان و پیر ***** دیوارها دیوارهای حاشا…

در کوچه های افغان

889 بازدید

در شهر و روستا مرگی نفیر می کشد با چشمان گرگی گرسنه در تعقیب بره ها ********* و زنان به سنت دیرین جاهلی بازهم در زیر چادری زنده به گور می شوند…

فریاد

825 بازدید

در شب های خوزستان فریاد از حلقوم های فشرده با سرنیزه های دشمن می پیچد در سیاهی شب لوله می شود فریاد پیچاپیچ می خرامد در نیزار گاز می شود سوزان در…

با ما

893 بازدید

با ما با ما بیا به کارخانه به گندم زار با ما به سفره های تهی از نان با ما به کارگاه با ما به مدرسه و بازار با ما به جاده…

آن ها

914 بازدید

آن ها با دندان های خون چکان گنداب سخن های یاوه را فریاد می کنند ما را حقیر مار را تنبل می خوانند با کودکان کار ما را به سخره می گیرند…

آبان سال پیش

890 بازدید

آبان بود و تو بودی در هیئتی انبوه در هییت زن و مرد در هیت کارگر و بیکار در هییت دانشجو *** فردا راه می پیمود در گام های تو بر سنگفرش…

از شهری به شهر دیگر

824 بازدید

از شهری به شهر دیگر می خرامد آرام از پیچ های پر از غمزه ی هراز تا گاز بید بلند از سیلوی گندم کنگاور تا بندر امام از آب معدنی داماش تا…

باید درو کرد

839 بازدید

دستانم زخمی است از زخمی که برشانه هایم برقلبم سنگینی می کند **** از زخم پلاکاردی در دست کودک تو که می گوید: “پدرم را آزاد کنید من گرسنه ام” **** دیگر…

می آیم

847 بازدید

می آیم از درون دود و دم از درون مبارزه از درون زندان از پای چوبه ی دار می آیم از خوناب زخم  تیر خلاص می ایستم  در کوچه ، در خیابان…

می اندیشم

846 بازدید

می اندیشم به زبانی که نمی شناسمش می اندیشم به نگاهی که با آن دنیای دیگری را می بینم می خوانم مطلب نانوشته ای را خبر اتفاق نیفتاده ای را می گویم:…

ما را به خاطر می آوری؟

1012 بازدید

این نوشته شعر گونه همراه با تصاویری تکان دهنده با نام ” حالا ما را به خاطر می آوری” از غزه در اینترنت و در ایمیل ها سیر می کند. نمی دانم…

درخت عشق

1196 بازدید

این شعر را دوستی آلمانی از دوستی کوبایی به عنوان تبریک سال نو دریافت کرد. او آن را از اسپانیولی به آلمانی ترجمه کرد و به عنوان تبریک سال نو برای من…

پایان قرن Pasajeros*

995 بازدید

فریده ثابتی این قیدی است، که باد را به سکوت محکوم کرده است. سانسوری است که رنگ هار را محو کرد، تا نغمه قلم موها را به محبس آورد تا گام مطبوع…

مبارزه

1319 بازدید

همواره در جستجوی جائی جائی که مبارزه جاری باشد ممکن باشد ممکن بماند یا ممکن شود مبارزه ای واقعی، مستقیم نه با استعاره نه با شب تیره و امید سحر نه با…

هنر و انقلاب

1036 بازدید

  ترجمه بخشی از سخنرانی Fernand Pelloutier در پاریس، ۱۸۹۶ مترجم: فریده ثابتی، سپتامبر ۲۰۱۱ وقتی از هنر خالص، هنر بدون افق، )یا هنر برای هنر( حرف بزنیم، جمع کثیری از کسانی را…

گشایش صفحه اینترنتی هنر و ادبیات کارگری

1028 بازدید

جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر با افق لغو کارمزدی، جنبشی علیه اساس اقتصادی نظم اجتماعی موجود می باشد. بنابراین  مبارزه طبقاتی کارگران  با چنین افقی  باید  به تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی،…

مادرید!

1100 بازدید

می خواستم مادرید را ببینم اما نه مادرید ماتادورها را از پس پرده های سرخ شان برای دریدن گاوهای فلک زده! و نه هیاهوی اوله ی تماشاچیان بی خبر از رنج به…

ما به تو نزدیکیم*

1141 بازدید

ما نام داریم فیندو و نایندرا ماریا، الفردو، فاطیما تونگ و سارا ما نام¬های بسیاری داریم ما کودکانیم کودکانی مثل تو ما دور از تو زندگی می¬کنیم بین تو و ما راهی…

راه های انقلاب

1127 بازدید

اریش فرید راه های انقلاب سخت اند و پرزحمت اما راه ضدانقلاب راحت است مثل راه گلوله¬ای در سر راه¬های استثمارگران قدیمی برای خرابکاری راه¬های ثروتمندان برای جا به جا کردن ارزهای…