برای

34 views

درنگ کن بر آن چه که می بینی بر آن چه که میشنوی و می خوانی درنگ کن بر آرزوهای سترگ و بر سرکوب های وحشتناک ***** درنگ کن بر دعوای های…

سرمایه

71 views

سرمایه نابود می سازد زمین را با استثمار طبیعت با آلودن آب با مرگ آبزیان با آبیاری سمی در کشتزارهای برنج ***** سرمایه نابود می سازد طبیعت را با استثمار منابع برای…

کوچه های انقلاب

75 views

سنگینی زمین شکوه خورشید خروش آب ***** فریاد اعتراض زمزمه ی اعتصاب خون جاری از رگها رگهای قلب مهسا زخم سینه ی پویا تیک تاک قلب دنیا ***** سکوت ماشین های کارخانه…

جنگ و کارگران

86 views

کارخانه های اسلحه سازی کار می کنند بی وقفه بی ترس از کرونا هفت روز هفته صبح تا شب شب تا صبح در سه شیفت ****** کارگران بیگانه از تولید از توزیع…

فصل ها را تجربه می کنند

86 views

فرزندان رنج و کار از پاییز به زمستان از زمستان به بهار از دی به آبان از آبان به اردیبهشت گویی پژواک فریادهای کارگران است از گلوی مارکس اتحاد اتحاد و بیگمان…

67 views

فریاد مرغ های طوفان طوفان موج های انسانی چون موج های سونامی می لرزاند زمین را زیر پاهایش سخن می گوید بی هراس و به سخره می گیرد مرگ را با دست…

اقتصاد ایران

67 views

اقتصاد خر اقتصاد گاو اقتصاد اسلامی بانکداری بی بهره با کارمزد سی درصد ***** اقتصاد تورم با تصاعد هندسی اقتصاد فقر با تصاعد نجومی ***** اقتصاد جنگ اقتصاد کوپن اقتصاد رکود اقتصاد…

جنگ

69 views

می جنگند باهم کنسرن های غول آسا نیروهای سرمایه برای سهم خود در قدرت جهانی با نام مام وطن ***** وبه قربانگاه می فرستند مردان و جوانان را و صاف می کنند…

روزی که هنوز روزت نیست

97 views

دستی با گل دستی با طبر و چاقو دستی با قانون دستی با کلام خدا در کمین تو **** نامت دختر نامت خواهر نامت مادر نامت همسر نامت ناموس نامت زن *****…

شعر «مُنا»

76 views

کارگری از بیعدالتی می نالید چشمی دریا می گریست و دریایی خشک می شد ***** موشکی رونمایی می شد موئی در باد می رقصید و مردی رو سفید از غیرت پای می…

سکوت

218 views

زوزه می کشید سگان هار دندان می سائیدند بانگی نپیچید در این سکوت تلخ ***** جوی خون بر سنگفرش خیابان خون داغ خون مذاب خون جوان و پیر ***** دیوارها دیوارهای حاشا…

در کوچه های افغان

168 views

در شهر و روستا مرگی نفیر می کشد با چشمان گرگی گرسنه در تعقیب بره ها ********* و زنان به سنت دیرین جاهلی بازهم در زیر چادری زنده به گور می شوند…

فریاد

141 views

در شب های خوزستان فریاد از حلقوم های فشرده با سرنیزه های دشمن می پیچد در سیاهی شب لوله می شود فریاد پیچاپیچ می خرامد در نیزار گاز می شود سوزان در…

با ما

171 views

با ما با ما بیا به کارخانه به گندم زار با ما به سفره های تهی از نان با ما به کارگاه با ما به مدرسه و بازار با ما به جاده…

آن ها

185 views

آن ها با دندان های خون چکان گنداب سخن های یاوه را فریاد می کنند ما را حقیر مار را تنبل می خوانند با کودکان کار ما را به سخره می گیرند…

آبان سال پیش

157 views

آبان بود و تو بودی در هیئتی انبوه در هییت زن و مرد در هیت کارگر و بیکار در هییت دانشجو *** فردا راه می پیمود در گام های تو بر سنگفرش…

از شهری به شهر دیگر

149 views

از شهری به شهر دیگر می خرامد آرام از پیچ های پر از غمزه ی هراز تا گاز بید بلند از سیلوی گندم کنگاور تا بندر امام از آب معدنی داماش تا…

باید درو کرد

145 views

دستانم زخمی است از زخمی که برشانه هایم برقلبم سنگینی می کند **** از زخم پلاکاردی در دست کودک تو که می گوید: “پدرم را آزاد کنید من گرسنه ام” **** دیگر…

می آیم

141 views

می آیم از درون دود و دم از درون مبارزه از درون زندان از پای چوبه ی دار می آیم از خوناب زخم  تیر خلاص می ایستم  در کوچه ، در خیابان…

می اندیشم

144 views

می اندیشم به زبانی که نمی شناسمش می اندیشم به نگاهی که با آن دنیای دیگری را می بینم می خوانم مطلب نانوشته ای را خبر اتفاق نیفتاده ای را می گویم:…

ما را به خاطر می آوری؟

185 views

این نوشته شعر گونه همراه با تصاویری تکان دهنده با نام ” حالا ما را به خاطر می آوری” از غزه در اینترنت و در ایمیل ها سیر می کند. نمی دانم…

درخت عشق

209 views

این شعر را دوستی آلمانی از دوستی کوبایی به عنوان تبریک سال نو دریافت کرد. او آن را از اسپانیولی به آلمانی ترجمه کرد و به عنوان تبریک سال نو برای من…

پایان قرن Pasajeros*

173 views

فریده ثابتی این قیدی است، که باد را به سکوت محکوم کرده است. سانسوری است که رنگ هار را محو کرد، تا نغمه قلم موها را به محبس آورد تا گام مطبوع…

مبارزه

373 views

همواره در جستجوی جائی جائی که مبارزه جاری باشد ممکن باشد ممکن بماند یا ممکن شود مبارزه ای واقعی، مستقیم نه با استعاره نه با شب تیره و امید سحر نه با…

هنر و انقلاب

199 views

  ترجمه بخشی از سخنرانی Fernand Pelloutier در پاریس، ۱۸۹۶ مترجم: فریده ثابتی، سپتامبر ۲۰۱۱ وقتی از هنر خالص، هنر بدون افق، )یا هنر برای هنر( حرف بزنیم، جمع کثیری از کسانی را…

گشایش صفحه اینترنتی هنر و ادبیات کارگری

190 views

جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر با افق لغو کارمزدی، جنبشی علیه اساس اقتصادی نظم اجتماعی موجود می باشد. بنابراین  مبارزه طبقاتی کارگران  با چنین افقی  باید  به تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی،…

مادرید!

184 views

می خواستم مادرید را ببینم اما نه مادرید ماتادورها را از پس پرده های سرخ شان برای دریدن گاوهای فلک زده! و نه هیاهوی اوله ی تماشاچیان بی خبر از رنج به…

ما به تو نزدیکیم*

184 views

ما نام داریم فیندو و نایندرا ماریا، الفردو، فاطیما تونگ و سارا ما نام¬های بسیاری داریم ما کودکانیم کودکانی مثل تو ما دور از تو زندگی می¬کنیم بین تو و ما راهی…

راه های انقلاب

210 views

اریش فرید راه های انقلاب سخت اند و پرزحمت اما راه ضدانقلاب راحت است مثل راه گلوله¬ای در سر راه¬های استثمارگران قدیمی برای خرابکاری راه¬های ثروتمندان برای جا به جا کردن ارزهای…