مصاحبه فریده ثابتی با رادیو حزب کمونیست در رابطه با مسائل کارگری

188 views

یک سال گذشت اما حکایت هم­چنان باقی است!                           آپریل ۲۰۰۵ سئوال: تشکل طبقاتی کارگران چه مختصاتی باید داشته باشد و چه نقشی می تواند در روند رو به پیش جنبش طبقه…