اتحاد کارگران ایران خودرو، لازمه به کرسی نشاندن مطالباتشان

پس از گذشت هشت روز از اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو، ممانعت از خوردن غذای کارخانه در این واحد تولیدی همچنان ادامه دارد. کارگران خواستار عملی شدن مطالبات خود هستند. با وجودیکه مدیر نیروی انسانی قول افزایش ۳۰% آکورد را داده است و بخشنامه‌ای را بدین منظور در قسمت های مختلف کارخانه نصب کرده اند، اما کارگران به قول این مدیر ایران خودرو باور ندارند و دست از اعتصاب نکشیده اند. این برخورد کارگران از آن روست که این قول ها را نوعی فریب کاری و روش و شیوه ای می دانند که در مقابل اعتراضات کارگری به آن متوسل می شوند.

چند سال پیش نیز در جریان جان باختن پنچ تن از کارگران این کارخانه که در اثر تصادف با یک ماشین اتفاق افتاده بود، کارگران خواست ها و مطالباتی را مطرح کردند. به دنبال آن مدیران کارخانه به طرق مختلف دست به کار شدند تا کارگران را از اعتصابی که کلیه قسمتهای کارخانه را از تولید باز داشته بود، منصرف کنند، اما کارگر نیفتاد. و در حالیکه نیروهای ضد شورش خارج کارخانه در رفت و آمد بودند، اعتصاب همچنان ادامه داشت. نجم الدین مدیرعامل وقت کارخانه در حضور جمعی از کارگران که از قسمت های مختلف ایران خودرو گرد آمده بودند، گفت شما تولید را از سر بگیرید و به اعتصاب خود پایان دهید تا به مطالبات شما رسیدگی شود.

از این روست که کارگران می‌دانند که مدیران ایران خودرو قصد عملی کردن مطالبات کارگران را ندارند، بلکه می‌خواهند با توسل به این راه و روش ضد کارگری، کارگران به اعتصاب غذا پایان دهند. اگر قصد مدیران این کارخانه، تمکین به خواست و مطالبات کارگران بود، به جای قول دادن، این مطالبات را عملی می کردند. عملی شدن خواست ها و مطالبات در گرو همبستگی و اتحاد کارگران است. با اتحاد و تکیه بر نیروی خود کارگران است که می توانند با توطئه و هجوم سرمایه مقابله کنند.

یک کارگر

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.