اخراج یک فعال کارگری از شرکت توسعۀ شبکه های صنعتی در ایران

بهنام خدادادی فعال کارگری شرکت برق و سلختمان اصفهان اخراج شد.  اخراج وی در پی سخنرانی فعالان کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ کارگری طاهری در کنگان منطقۀ پارس جنوبی با حضور ۱۵۰۰ نفر کارگر صورت گرفت.

در روز یکم فروردین ماه سال جاری و هنگام تحویل سال نو بهنام خدادادی در میان کارگران همزنجیر خویش مطالبی را ایراد کرد. او مصوبه اخیر نهاد موسوم به شورای عالی کار در مورد افزایش بسیار نازل  اضافه دستمزدها را مورد اعتراض قرار داد. فقدان تشکل های کارگری را معضل بزرگ جنبش کارگری نامید و دلیل این امر را سرکوب هار و مستمر هر جنب و جوش سازمانیابی توده های کارگر خواند. بهنام از کارگران خواست که مصمم و استوار دست به سازمان دادن خویش بزنند. او توده کارگر همزنجیر را دعوت کرد تا همدوش کارگران اروپا مبارزه علیه سرمایه داری را در سطح سراسری و در مقیاس جهانی دنبال کنند.  عمله و اکره قهر دولت سرمایه داری که در محل سخنرانی حاضر بودند با شنیدن این حرف ها با بربریت تمام به اجتماع کارگران هجوم بردند تا بهنام را دستگیر و روانه زندان سازند. اقدام مزدوران رژیم با مقابله مؤثر کارگران مواجه گردید. همزنجیران بهنام او را از مهلکه خارج ساختند و از خطر دستگیری نجات دادند. اما بعد از ۷ روز کارفرمایان سرمایه دارشرکت توسعۀ شبکۀ صنعتی  وی را از کار اخراج کردند.

ما ضمن محکومیت اخراج  این فعال کارگری از تمامی  کارگران شرکت می خواهیم که با اعمال قدرت جمعی خواهان  باز گشت به کار رفیق هم زنجیر خویش شوند.

همزنجیران کارگر!

  همان گونه که در تجمع روز عید با اعمال قدرت متحد ۱۵۰۰ نفری موفق به جلوگیری از دستگیری بهنام خدادای توسط مزدوران جنایت کار حراست سرمایه شدید اینک نیز با اعمال قدرت در اشکالی قاطع تر و متشکل تر قادر به باز گرداندن بهنام خددادی به سر کار خواهید شد.

سیمای سوسیالیسم

منابع: تارنمای انجمن کارگران برق ساختمان اصفهان و خبرگزاری هرانا

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.