فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: از معلمان گیلان چه خبر؟

– صبح روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت حدود هفتصد نفر از معلمان گیلانی در مقابل اداره آموزش و پرورش رشت واقع در میدان فرهنگ رشت تجمع کردند.

آنان در این تجمع که بطور سراسری و در همبستگی با سایر معلمان شهرستانهای دیگر استانها انجام گرفت نه شعار دادند و نه پلاکارد داشتند. در نهایت عده ای به نمایندگی از سایر معلمان داخل حیاط اداره کل شدند تا با مسئولین مربوطه مذاکره کنند. این معلمان همان خواستهای همسان سازی و دریافت مطالبات از جمله افزایش دستمزد را همچنان پیگیری می کنند.

در این مدت ماموران لباس شخصی سعی در کنترل جمعیت معترض داشتند

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.