اعتصاب در شرکت قالب های سایپا

شرکت قالب های سایپا در کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج قرار دارد. در این کارخانه بدنه انواع اتوموبیل ها و به ویژه خودرو پراید تولید می گردد. محصولات شرکت در اختیار صنایع خودروسازی کشور و بیش از همه کارخانه پراید قرار می گیرد. کارگران این شرکت از روز یکشنبه ۱۶ مهر در اعتراض به سطح نازل دستمزدها به طور متحد و یکپارچه دست از کار کشیده اند. کارگران در مقابل درب ورودی ساختمان محل استقرار مدیریت اجتماع کرده و خواسته های خویش را به شرح زیر اعلام داشته اند. 
۱. تشکیل شوراهای کارگری
۲. افزایش دستمزدها
۳. پرداخت بخشی از بهای نیروی کار کارگران که سرمایه داران آن را فریبکارانه « حق سنوات بازنشستگی» نام نهاده اند تا از پرداخت آن خودداری ورزند. 
۴. پرداخت بخش دیگری از دستمزد کارگران که باز هم صاحبان سرمایه با عوام فریبی رایج آن را « بن کارت» نامگذاری کرده اند و از دادن آن به توده کارگر خودداری می کنند. 
۵. افزایش آن جزء از دستمزد که سرمایه از آن زیر نام «آکورد ماهانه» یاد می کند و سرمایه داران پرداختش را به تحمل فشار و تشدید هر چه وحشیانه تر استثمار از سوی کارگران مشروط کرده اند. مالکان شرکت مدتی است از پرداخت این بخش مزدها ابا می ورزند در حالی که کارگران زیر فشار فقر و نداری و گرسنگی زن و فرزند با قبول بیشترین فرسودن ها میزان تولید را تا چند برابر افزایش داده اند.
اعتصاب کارگران قالب های سایپا بلافاصله تأثیرات خود را بر چرخه تولید اتوموبیل سازی ها از جمله پارس خودرو وابسته به گروه خودروسازان وارد ساخته است. روز دوشنبه ۱۷ آبان قسمت اطاق سازی این شرکت تعطیل شد و کارگران آن را به بخش های دیگر کارخانه منتقل کردند. 
ما از همه کارگران ایران و جهان می خواهیم که دست هم زنجیری و اتحاد و همبستگی با کارگران شرکت قالب های سایپا را فشار دهند. به حمایت از مبارزات آن ها بر خیزند و این حمایت را در هر شکلی که می توانند ابراز کنند. ما همگی آحاد یک طبقه و یک جنبش هستیم. هر گام موفقیت بیشتر هر تعداد ما در هر کجای این جهان در گرو پشتیابی و اتحاد و اعمال قدرت هر چه وسیع تر توده های طبقه ما در همه نقاط دیگر دنیا است. ما قدرتی عظیم و تاریخساز هستیم. این قدرت را بشناسیم و به کار گیریم و علیه سرمایه اعمال کنیم. 
کارگران ضد سرمایه داری

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.