اعتصاب کارگران کارخانه های سیمان در جاده اندیمشک – خرم آباد

کارگران کارخانه سیمان آریا و اسادیس در منطقه ای به نام پل زال در جادۀ اندیمشک – خرم آباد بیش از پنج ماه است که هیچ گونه مزدی دریافت نکرده اند. در این دو کارخانه ٧٥ کارگر کار می کنند و اکنون ٢٧ روز است که دست به اعتصاب زده اند. کارفرماهای این دو شرکت (پیرهادی مدیر کارخانه آریا و عالی خانی مدیر کارخانه اسادیس) در طول ٢٧ روزی که کارگران در اعتصاب هستند فقط از طریق پیام تلفنی به کارگران این دو واحد وعدۀ سر خرمن می دهند. نه تنها حقوق کارگران ٥ ماه عقب افتاده، بلکه هیچ مبلغی به عنوان عیدی و پاداش، که حق مسلم کارگران است، به آنان پرداخت نشده و در این مدت دفترچه تامین اجتماعی کارگران نیز تمدید یا تجدید نگریده است.

وعده های کارفرمایان شبیه همان وعده های دولت تدبیر و امید است که تنها برای خودشان عملی می شود! روحانی می گفت و می گوید که «چرخ اقتصادی مردم باید بچرخد» و کلید گشایش کارها را به مردم نشان می داد! اما او تنها به دنبال پیداکردن «کلید» خودش یعنی «کلیدی» است که تمام درها را به روی کارفرماها باز کند و برای از بن بست بیرون آوردن طبقات حاکم به کار رود. اما قفل زندگی مردم همچنان بسته و عرصۀ زندگی و نفس کشیدنشان تنگ است و هر روز تنگ تر می شود.

کارگران جنوب! کارگران همۀ مناطق ایران!

کارگران کارخانه های آریا و اسادیس به یاری یعنی اتحاد و همبستگی شما نیاز دارند. خواست های آنان جزء خواست های همۀ کارگران است. تنها با اتحاد و همبستگی و تلاش جمعی و عزم و ارادۀ واحد می توان به پیروزی رسید.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران.

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

٤ مرداد ۱٣٩۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.