اعتصاب یک ساعته

صبح روز یکشنبه ۳/۱۰/۹۵ رانندگان شرکت واحد رشت در اعتراض به تعویق بیش از ۴ ماه دستمزدشان دست به اعتصاب زدند که پس از مذاکره با نماینده سازمان اتوبوسرانی بیش از یکساعت اعتصاب  ۸ ۷ صبح که به آنها قول پرداخت دستمزد معوقه داده شده است دست از اعتصاب کشیدند  و به کار مشغول شدند .

فعلان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.