/

به جای آتش زدن خویش سرمایه داری را نابود کنیم

untitledوقتی که کارگران سرمایه داری را به آتش نکشند و نابود نکنند، قطعاً سرمایه آنها را در آتش خود خاکستر خواهد کرد. وقتی که آنان شورائی و ضد کار مزدی متشکل نشوند و نیروی متحد شورائی خود را علیه سرمایه و برای امحاء بردگی مزدی به کار نگیرند. این سرمایه داری خواهد بود که تک تک آنها را مجبور به آتش زدن خود خواهد کرد. یونس عساکره، کارگر خوزستانی شنبه ۲۳ اسفندماه در پی تخریب دکه میوه‌فروشی‌اش توسط نیروی قهر دولت جمهوری اسلامی سرمایه، مقابل شهرداری خرمشهر دست به خودسوزی زد. عبدالرضا عساکره، برادر وی با اعلام این خبر گفت که وضعیت برادرش به شدت وخیم است و پزشکان امیدی به بهبود وی ندارند

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.