به حمایت از ۲۰۰۰ کارگر مبارز معدن چادرملو برخیزید

کارگران!

بیش از ۲۰۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، شرائط مرگبار کار و اخراج جنایتکارانه همزنجیران مبارز خود توسط سرمایه Captureداران درنده صاحب معدن، دست به اعتصاب، مبارزه و خیزش زده اند. آنان برای آرایش قوای پیکار، برای مبارزه نیرومندتر و برای تحمیل مطالبات اولیه معیشتی خود بر مالکان دژخیم معدن و دولت هار اسلامی سرمایه داری، به حمایت گسترده و سراسری شما کارگران در همه جای ایران و جهان نیاز مبرم دارند. اعتراض آن ها اعتراض تک تک شماست. خواسته های آنان خواسته های ابتدائی کل کارگران کشور است. مبارزه آنها حلقه پیوسته ای از زنجیره مبارزات توده همزنجیر ما در نقطه، نقطه جهنم خون و دهشت سرمایه داری است. به پا خیزید، دست در دست هم از اعتصاب و خیزش معدنچیان دفاع کنید!

معدن چادرملو در استان اصفهان متعلق به بزرگترین بانک ها، تراست های مهم صنعتی و مؤسسات عظیم مالی طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری ایران است. بانک سپه، شرکت فولاد مبارکه، مدیریت سرمایه گذاری امید، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شمار دیگری از بنگاههای بزرگ صنعتی و مالی، سهامداران عمده آن هستند. بخش قابل توجهی از مؤسسات سهامدار، در مالکیت سپاه پاسداران اسلامی قرار دارد. در پهندشت قدرت و حاکمیت و حمام خون جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران، هر اعتراض خفته هر کارگر، بدون هیچ فوت وقت با زندان، شکنجه و گلوله پاسخ می گیرد. تکلیف کارگران مورد استثمار عظیم ترین مراکز صنعتی متعلق به جمهوری اسلامی، سرمایه داران سکاندار سفینه قدرت دولتی و به ویژه سپاه پاسداران از پیش بسیار روشن است. اعتصاب کارگران در همان لحظه شروع با تهاجمات سهمگین قوای سرکوب رو به رو شده است. بیش از ۲۰ کارگر مبارز بلادرنگ دستگیر و راهی زندان شده اند. علی همت چراغی، مهدی مظفری، محمود دهقان، مسلم غنی زاده، بهرام حسنی نژاد، احمد پورحنائی، رامین حیدرجان، بهزاد طالب پور و احمد نصیرپور در زمره  دستگیرشدگان هستند. صاحبان معدن چادرملو همه این کارگران بعلاوه تعداد دیگری از همزنجیرانشان را به جرم شرکت در مبارزه و اعتصاب، از کار اخراج کرده و یکراست راهی برهوت بیکاری، فقر و گرسنگی نموده اند.

پیشینه اعتصاب کارگران به ماه آذر سال جاری بر می گردد. در آن روزها کارگران در اعتراض به سطح نازل مزدها، دست از کار کشیدند. سرمایه داران و دولت درنده اسلامی سرمایه مبارزات را سرکوب کرد و بهرام حسنی نژاد نماینده کارگران را از کار اخراج نمود. کارگران از پای ننشستند. آنها در همه این مدت بر حصول مطالبات خود پای کوبیدند و بازگشت کارگر مبارز همرزم خویش حسنی نژاد به کار را، در رأس این خواسته ها قرار دادند. خیزش اخیر ۲۰۰۰ کارگر معدن نقطه غلیان این مبارزات در این سال است. منشور اعتراض کارگران اینک تحقق همه مطالبات پیشین همراه با آزادی بدون هیچ قید و شرط و بازگشت به کار فوری کل  ۲۱ کارگر اخراجی روزهای اخیر است.

کارگران ایران!

در هر کجا که هستیم به حمایت از مبارزات همزنجیران معدنچی خود برخیزیم. اعتصاب آنان حلقه ای از زنجیره جنگ سراسری و طبقاتی ماست. اعلام پشتیبانی به هر شکل و در هر سطح ارزنده است اما بسیار روشن است که مجرد ابراز همدردی و همراهی یا اظهار تأسف از آنچه بر سر این کارگران رفته است و می رود، گرهگشای هیچ مشکلی نیست. سخن از مبارزه طبقاتی است. سرمایه داران صاحب معدن چادرملو، قدرت کل طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری، قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی و پلیسی سرمایه، قدرت دستگاههای غول پیکر سرکوب فیریکی و فکری سرمایه ، قدرت ماشین اختاپوسی قهر و سرکوب سرمایه داری را پشت سر خود دارند. قدرت قاهره بشرستیز و کارگرکش سرمایه را تنها با قدرت متحد، سازمان یافته و آگاه ضد سرمایه داری می توان در هم شکست. ما این قدرت را به اندازه کافی داریم، کل سرمایه، هست و نیست سرمایه داران و تمامی آنچه شالوده هستی و قدرت طبقاتی آن ها را می سازد یکسره مخلوق کار و تولید و رنج و استثمار  ماست. مشکل اساسی طبقه ما تاریخاً این بوده است که این قدرت را به کار نگرفته و علیه سرمایه و سرمایه داران و نظام بردگی مزدی اعمال نکرده ایم. ظرف اعمال و بستر صف آرائی این قدرت فقط شوراهای سرمایه ستیز متشکل از احاد توده های طبقه ماست. برای اینکه از مبارزات همزنجیران خویش در چادرملو یا هر کجای دیگر حمایت کنیم باید قدرت تاریخساز طبقاتی خود را متشکل سازیم و به صف کنیم. باید در هر کجا که هستیم، در مراکز کار و تولید، در مدارس و بیمارستان ها، در راهها و جاده ها و بنادر، در محلات مسکونی، در روزنامه ها و دانشگاهها، در همه جا، شوراهای ضد سرمایه داری خود را پدید آریم، شوراها را سراسری کنیم و قدرت طبقاتی خویش را علیه قدرت سرمایه وارد میدان کارزار سازیم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

ژانویه ۲۰۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.