تجمع کارگران بازنشسته پوشش

از تاریخ یکشنبه ۱۹/۷/۹۴ هر روز سی نفر از کارگران بازنشسته پوشش مقابل تامین اجتماعی گلسار رشت تجمع می کنند. این کارگران بازنشسته که در اسفند ماه ۹۳ بازنشسته شده اند هنوز نتوانستند مفاصی حساب – خرید سنوات – خود را دریافت کنند. حتی به بانک جهت دریافت حقوق بازنشستگی معرفی نشده اند در این میان استاندار گیلان نجفی به آنها وعده ای سرخرمن داده از آنها می خواهد که تجمع نکنند آنهم پس از ۸ ماه سرگردانی بدون دریافت یکریال، راستی چه کسی پاسخگوست؟

فعالان کارگری ضدسرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.