جمشید کارگر: تجمع کارگران مناطق نفتی

تجمع کارگران شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب مقابل استانداری خوزستان دراعتراض به عدم پرداخت۱۱ماه حقوق

اخراج  ۳۰ الی۴۰ کارگر درآزاگان بدلیل اعتصاب دراعتراض به عدم پرداخت حقوق

امروزصبح  ۲۹ شهریور، مقابل استانداری خوزستان کارگرانی تجمع کرده بودند که می گویند یازده ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند آنها از اینکه کسی جوابگوی آنها نیست  عصبانب و خشمگین بودند.

تقریبا سه ماه قبل تعدادی از کارگران در آزادگان برای دریافت حقوق خود اعتصاب کردند ولی ۳۰ الی ۴۰ نفرشان را بخاطر همین موضوع اخراج کردند..

یکی از کارگران شرکت سرمایه داری پیما نکار سپنتا که برای مناطق نفت خیز جنوب کار می کند با همان لباس می گوید:وقتی مناطق نفت خیز می بیند پیمانکارش حقوق ما را نمی دهد باید خودش حق و حقوق ما را پرداخت کند.

کارگر دیگری صدا می زند از مهر امسال به خاطر نبود پول یکی از دکل ها تعطیل شده است ما هم ۱۱ ماه است بدون حقوق بر روی دکل معراج کار می کنیم.

وی می گوید: با اینکه دکل چاوش یک کار نمی کند اما پرسنلش بر روی دکل حضور دارند او از ۳۰۰ کارگری خبر می دهد که بی حقوق مانده اند.

یکی دیگر از کارگران که بر روی دکل غیرفعال چاوش یک کار می کرد با ناراحتی می گوید: ما را خانه نفرستادند بلکه از روی دکل چاوش ما را به دکل معراج فرستادند و در حال حاضر بدون حقوق و مزایا هنوز مشغول به کار هستیم.

کارگری از میان جمعیتی که درب استانداری تجمع کرده اند با عصانیت فریاد می زند “راجع به اخراجی ها هم چیزی بگویید” او می گوید:تقریبا سه ماه   قبل تعدادی از کارگران در آزادگان برای دریافت حقوق خود اعتصاب کردند ولی ۳۰ الی ۴۰ نفرشان را بخاطر همین موضوع اخراج کردند.

وی ادامه می دهد:متاسفانه اداره کار هم برای رسیدگی به این موضوع خیلی کند کار می کند چهار ماه است که  می گویند دارد روال قانونی را طی می کند  ما ۷ ماه است که حقوق نگرفتیم و با این تعلل ۴ ماهه اداره کار به ۱۱ ماه می رسد.

کارگر دیگری می گوید: اگر کارمان را بدون حقوق ادامه بدهیم و اداره کار هم همینطور دست روی دست بگذارد با  وضعیت موجودی که شرکت سپنتا دارد قطعا تا یکسال دیگر هم حقوق نخواهیم گرفت.

وی ادامه می دهد:ما نیازمند یک مرجع قضائی هستیم ، یک مرجع بالاتر که به وزیر نفت دستور بدهد تا به وضعیت ما رسیدگی کند.

او می گوید: چاه هایی که قبلا زده ایم و در حال حاضر از آنها نفت استخراج می کنند آیا حق ما نیست که با فروش نفت همان چاه ها با ما تصفیه حساب کنند؟ اگر این اتفاق بیفتد دکل ها فعالیتشان را ادامه می دهند و ۳۰۰ کارگر بیکار نمی شوند.

یکی دیگر از کارگرها که از وضعیتی که برایش به وجود آمده شدیدا نارحت و خشمگین است می گوید: برخی از ما تا سرحد طلاق هم پیش رفته ایم  بعضی از کارگرها خانواده هایشان از هم پاشیده شده است ، الان مدارس و دانشگاه ها در حال بازگشایی ست همه  ما  بچه مدرسه ای و دانشجو داریم و باید آنها را راهی مدرسه کنیم اما یک ریال هم هم در جیبمان نیست.

وی در ادامه گفت: اداره کار نمی جنبد برای همین شرکت  می گوید یا کار کن یا اگر نمیخواهی برو شکایت کن!

او می گوید:اگر در استان کسی جوابگوی ما نباشد با آن کارگرانی که قدرت خرید بلیط دارند دست جمعی به تهران میرویم و درب مجلس تجمع می کنیم.

پایان گزارش،                          منبع: حقوق معلم وکارگر

توضیح:

تجمع اعتراضی این کارگران روز یکشنه همزمان با ۸ تجمع مشابه در حوزه های کار و تولید در نقاط مختلف ایران با مطالبۀ مشابه بوده است. کارگرن این قلمرو های کار و تولید نیز از ۴ ماه تا ۷ ماه دستمز نازل بهای نیروی کار خود را دریافت نکرده اند. تجمعات و اعتراضات و اعتصاباتی که سال هاست با مطالبات مشترک تقریباً هر روزه در قلمرو های کار  و تولید  بصورت جدا از هم و پراکنده  در مقابل توحش و اعمال بی حقوقی مطلق صاحبان سرمایه و دولت اسلامی فاشیستی سرمایه داری  به توده های کارگر ادامه دارد. . به علت پاشنۀ آشیل تشتت و پراکندگی و بی سازمانی توده های کارگر، این حرکات اعتراضی اغلب سرکوب می گردند و موفق به اخذ همان مطالبات ناز لشان هم نمی گردند. در مورد حقوق عقب افتاده اشان نیز در بهترین حالت باید به گرفتن بخش بخش شدۀ آن طی ماه های متمادی رضایت دهند. تا زمانی که در بر همین پاشنه می چرخد، اعمال و تحمیل این وضعیت غیر انسانی و سیه روزی بر توده های شاغل کارگران از جانب صاحبان سرمایه و دولت اسلامی آنان ادامه خواهد داشت. تنها یک راه پیش پای توده های کارگر و فعالین واقعی آنان وجو دارد. بر بستر همین  مبارزات و اعتراضات توده های  کارگر در نقاط مختلف کشور باید دست بکار سازمان دهی شورایی ضد سرسرمایه داری این مبارزات شد و همزمان با پیوند  شورا های قلمرو های مختلف کار و تولید در جهت سراسری کردن آنها  تلاش  کرد.  در روند چنین حرکتی حتی قبل ار به سرانجام رسیدن متشکل شدن سراسری توده های کارگر  می توان با اتکا به قدرت متحد کارگران  چند حوزۀ متشکل شده  سرمایه داران جنایتکار و دولت فاشیست اسلامی آنان را به عقب نشینی وادار کرد و در این راستا موفق  به کسب مطالبات مشترک کارگران این قلمرو ها کار و استثمار گردید.

جمشید کارگر

بیست ونهم شهریورماه۱۳۹۴ 

.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.