داستان یک سفر یک روزه ی ممنوعه در ساحل غربی

روز جمعه ۲۳ ژوئیه ۱۲ زن یهودی اسرائیلی به نام های النا هامرمن, نیتزا آمینف و ایریت گال از اورشلیم، ایلین کیش، رونیت ماریان- کادشاهی، رامات تسرون و استی تسال از یافا، دافنه بنایی، کلیل سیساپل، افرا یشوعا- لیت و روتی کانتور از تل آویو، مشائیله یونداک ساگی، رونی ایلات و کافار ساور وده زن فلسطینی با یک نوزاد و سه کودک فلسطینی با شش اتومبیل شخصی یک گردش یک روزه را در ساحل غربی در اسرائیل انجام دادند. آن ها از مراکز کنترل گذشتند و به تل آویو رفتند. در یافا در رستورانی غذا خوردند. در ساحل اسرائیل بازی کردند و سفرشان را در اورشلیم به پایان بردند. این سفر شکستن سمبولیک قانون اسرائیل برای ممنوعیت عبور فلسطینی ها از مرزهای اسرائیل بود. در گزارشی که ازین سفر در سایت صدای یهود EJJP بخش آلمانی سازمان ” صلح اکنون” یهودیان اروپایی آمده و در آن خواهان پخش گسترده گزارش و تداوام این حرکت هستند می خوانیم: ما می توانیم مشروعیت قانون “عبور از مرز اسرائیل” را تایید نکنیم. قانونی که به هر اسرائیلی اجازه می دهد که بتواند در تمام طول ساحل تا اردن بدون مانع و آزادنه حرکت کند در حالی که فلسطینی ها را ازین حق محروم می کند. آن ها اجازه ندارند داخل مناطق اشغالی سفر کنند و در شهرهای واقع در خط سبز به دیدار اقوام خود بروند.
آن ها و ما شهروندان معمولی هستیم. به همین دلیل یک روز زیبا را باهم سرکردیم. از همسایه های فلسطینی مان دیدار کردیم. با هم دوست شدیم. ماهیچ تروریست یا دشمنی همراه نداشتیم بلکه انسان هایی بودیم که دولت اسرائیل با ایجاد موانع، منطقه عبور ممنوع و قانون و قاعده ما را از هم جدا می کند.
ما قانون را زیر پا نمی گذاریم بلکه دولت اسرائیل است که طی دهها سال آن را زیرپا گذاشته است. ما زنان نیستیم که از قانون عبور می کنیم بلکه دولت اسرائیل است که با مرزها و …. این کار را انجام می دهد.
آن ها با آوردن یک پارگراف از مقاله ی معروف هنری داوید تورئو ” نافرمانی” ۱۸۴۵، به گزارش سفر خود پایان دادند. ” اگر یک ششم جمعیتی از یک ملت که خواهان پناهی در آزادی اند، برده باشند و کل یک سرزمین از طریق ارتشی بیگانه غارت و تسخیر و تحت یک قانون نظامی مغلوب شود، فکر می کنم که برای زنان و مردان شریف زود نیست که دست به شورش بزنند. چیزی که این وظیفه را ناگزیر می کند و مساله اصلی، این است که این سرزمین مال ما نیست اما ارتش درگیر شده مال ماست.”
آن ها اضافه می کنند که به این کلمات گوش فرادهید، به شرایطی که در آن هستیم نگاه کنید و همین اکنون آن را توضیح دهید و کاری را بکنید که ما کرده ایم.

منبع: www.juedische-stimme.de

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.