در رابطه با درگدشت صدیقه حائری – مادر سلاحی ها

مادر سلاحی نامی آشنا برای خانواده های زندانیان سیاسی زمان شاه بود. مادری مهربان و دلیر نه فقط برای جواد، کاظم، حسین، مهری و رضا که برای همه. او همواره همه را برای اعتراض دعوت میکرد. او یکی از سازماندهندگان اولین اعتراض هائی بود که توسط خانواده های زندانیان سیاسی بر علیه شاه دست به راهپیمائی زدند آنهم در زمانی که سکوت تحمیلی شاه بر جامعه حاکم بود. ما قلباً درگذشت او را به بازماندگانش تسلیت می گوئیم و همیشه یادش را گرامی می داریم.

 کریم منیری، هوشنگ گلاب دژ، بیژن خوزستانی، یعقوب کلات زاده، منصور سلطانی، بیژن شفیع،سرژ آراکلی، اصغر فتاحی

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.