دولت حمام خون سرمایه، باز هم جوی خون راه انداخت

رژیم هار و درنده اسلامی سرمایه داری، امروز نیز دست به کشتار زد و این بار ۵ فعال سیاسی را به جوخه تیر سپرد. جرم اعدام شدگان فقط این است که به دیکتاتوری و بربریت و سبعیت رژیم حاکم اعتراض داشته اند.

توحش و زن کشی و کودک کشی و قتل عام هر نوع آزادی و حقوق انسان ها توسط حاکمان دژخیم روز سرمایه را محکوم می کرده اند. خواستار تحقق مطالبات اولیه توده های عظیم انسانی و بهبود زندگی شهروندان در جهنم گند و خون و وحشت اسلامی سرمایه بوده اند. دولت سرمایه اسامی اعدام شدگان را به شرح زیر اعلام کرده است.

 

 

۱. فرزاد کمانگر ۲. شیرین علم هویی ۳. علی حیدریان ۴. فرهاد وکیلی ۵. مهدی اسلامیان

 

 

اعدام در هر شکل، با توسل به هر مستمسک و زیر هر عنوان از جانب هر دولت که صورت گیرد، رویدادی شنیع، جنایتکارانه، سبعانه و ضد بشری است. اعدام ها سلاح توحش دولت ها در قتل عام جنبش ها و خیزش های آزادیخواهانه انسانی است. ما هر گونه اعدام را به طور کلی و اعدام ۵ فعال سیاسی بالا توسط دولت درنده سرمایه داری ایران را به طور خاص با قاطعیت هر چه تمام تر محکوم می کنیم. ما از توده های کارگر در ایران و در سراسر جهان می خواهیم که علیه هر نوع اعدام، اعدام هر انسان، در هر کجای جهان و اعدام ۵ فعال سیاسی فوق با تمامی توان ممکن دست به اعتراض زنند.

 

 

فعالین جنبش لغو کار مزدی

 

 

ماه مه ۲۰۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.