دو خبر – فعالان کارگری ضد سرمایه داری

خبر اول                                 پلاستیک شمال

  • پلاستیک شمال متعلق به بخش خصوصی و مالک آن حاجی عبدی واقع در شهر صنعتی رشت می باشد گویا در روز ۱۴/۲/۹۳ معادل یک وانت محصولات پلاستیکی سرقت شد. عبدی در ابتدا به کارگران و نگهبان مشکوک شد و از اداره آگاهی خواست پی گیری کنند. پس از بازدید فیلمهای دوربین کارخانه متوجه شدند که برادر زاده ی عبدی این سرقت را انجام داده و در کمال خونسردی زمان بازجویی از کارگران در محیط کارخانه حضور داشت و با ماموران آگاهی همراهی می کرد !

خبر دوم                                 حمله به زندان لاکان رشت

  • در روز شنبه ۴ نفر مسلح با استفاده از طنابهای قلابدار از دیوار بلند زندان عمومی لاکان عبور کرده وارد حیاط زندان شدند که با ماموران زندان درگیری مسلحانه پیدا کردند در این حادثه یک درجه دار و سه سرباز زخمی شدند ، البته افراد مسلح نتوانستند رفیق زندانی خود را آزاد کنند و بدون تلفات و زخمی شدن از زندان لاکان پس از حادثه ی تیراندازی گریختند.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری”

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.