روز جهانی کارگر در ایران را به روز حمایت و همبستگی با کارگران افغان در ایران تبدیل کنیم.

 

سه ملیون کارگر افغان در ایران بخش مهمی از طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهند. بخشی که به شدیدترین شکلی توسط سرمایه داران ایرانی استثمار، و بدست عوامل حکومتی آن بطور روزمره و بیرحمانه ای تحقیر و مورد اذیت و آزار، ضرب و شتم، بازداشت،  اخراج و اعدام قرار دارد. همگی ما از اخیرترین پرده این سناریوی دردناک در نظام آباد قزوین خبر داریم. واقعه ای که در آن بیش از دویست خانه با وسائل آن تماما به آتش کشیده شد، ۵۰۰ سر از احشام مهاجرین افغان سر بریده شد، به زنان و دختران آنان تجاوز شد، و آخرین خبر اینکه ده مزبور از تمامی ساکنین هستی از دست داده ی افغانی خود پاک شد. بنظر من اینها همگی دلایل کافی هستند برای این که علاوه بر وظیفه توقف ناپذیر انترناسیونالیستی خود، به منظور اعتراض به این عمل جنایتکارانه، و ابراز عکس العمل در برابر آن، و برای نشان دادن همدردی طبقه کارگر ایران با کارگر بی پناه افغان، ماه می امسال را به عرصه ای برای ابراز این اتحاد طبقاتی تبدیل نمائیم، تا در ضمن، از این طریق مشت محکمی بر دهان یاوه گوی ناسیونالیسم ایرانی که در پشت همه این جنایات قرار داشته و شب و روز به تحقیر کارگر افغان و ایجاد دو دستگی میان او و کارگر ایرانی مشغول است، زده باشیم.

 

بگذارید به سه ملیون کارگر افغانی که زیر تحقیر و سرکوب عناصر ایرانی است نشان دهیم که در این دنیای سرکوبگر تنها یک حامی مصمم و وفادار دارد، و آن کارگر سوسیالیست و پیشروی است که برای آزادی کل طبقه کارگر از هر رنگ و ملیتی می جنگد. بگذارید به کارگر افغان نشان دهیم که اگر سرمایه دار ایرانی هزار ظلم و جنایت در حق او اعمال می نماید، سوسیالیست و کارگر ایرانی دست یاری و حمایت بسوی او دراز می کند.

 

من بدلایل بالا از همه سازمان دهندگان جشنها و تظاهرات اول ماه می، در داخل و خارج کشور، از همه سازمانها و گروهها و احزاب سیاسی، تشکل های زنان و دانشجویان، و بخصوص از همه کارگران و تشکل های کارگری داخل ایران، درخواست می کنم که در فطعنامه ها و بیانیه های خود بمناسبت اول ماه می، بر حمایت از کارگران افغان و مطالبات آنها تاکید ویژه نموده، بخصوص واقعه دلخراش نظام آباد قزوین را محکوم نمایند. ما با خوشحالی با ذکر یک به یک این بیانیه های همدردی در برنامه تلویزیونی خود در کانال ماهواره ای پیام افغان که هر هفته ده ها هزار کارگر افغان به تماشای آن می نشینند، مراتب این همبستگی طبقاتی را به گوش کارگران افغان رسانده، همراه با شما، روز جهانی کارگر را به روز واقعی همبستگی انترناسیونالیستی میان همه کارگران ساکن ایران تبدیل می کنیم.

زنده باد روز جهانی کارگر

برقرار باد اتحاد میان کارگران ایرانی و افغانی ساکن ایران

سیامک ستوده   ۲۲ آوریل ۲۰۱۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.