فرخنده باد اول ماه

دوستان کارگر

فرا رسیدن روز همبستگی کارگران جهان را به تمامی کارگران شادباش می گوییم.

به امید روز قطعی نبرد علیه نظام سرمایه داری  برای از هم گسستن زنجیر استثمار و بردگی مزدی…

پیش بسوی ایجاد شوراهای ضد سرمایه داری

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.