فعالان کارگری ضد سرمایه داری. اول ماه مه در گیلان

اول ماه مه در گیلان

خبر اول عده ای از کارگران خانه کارگر و کانون بازنشستگان ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۱/۲/۹۴ بدعوت خانه کارگر مقابل ساختمان خانه کارگر واقع در کمربندی بهشتی تجمع کردند و تا ساعت ۳۰/۱۱ صبح به صحبتهای سخنرانان گوش میدادند در ضمن در طول تجمع کارگران با شعارهای همسان سازی، معیشت و منزلت و … حق مسلم ماست و شماها دزد هستید. خواسته ها و مطالب خود را مطرح میکردند. حدود ۳۰/۱۱ ایزد دوست مسئول خانه کارگر و از خانواده عوامل سرکوبگر با تهدید از کارگران خواست که به نماز جمعه بروند که مورد اعتراض کارگران قرار گرفت . گفتنی است یوسفی خائن نماینده بازنشستگان توسط کارگران مورد تهاجم قرار گرفت در طول این مدت تا زمان حرکت (۳۰/۱۱) کارگران بطرف میدان توشیبا (مصلی) رشت در حاشیه های خیابان پر از ماموران اطلاعات ، سپاه با لباس سبز رنگ و ماموران انتظامی و لباس شخصی بود

خبر دوم حدود پنجاه نفر از کارگران خدمات شهری شرکتهای سبز زیور، ظریفکاران شهر باران و … در سالن اجتماعات نیروی انتظامی در ساعت ۴ بعدازظهر ۱۱/۲/۹۴ به دعوت شهرداری رشت جمع شدند. استاندار و شهردار رشت – نجفی و ثابت قدم و … برایشان سخنرانی کردند در ضمن کارگران به طرح مشکلات رفاهی معیشتی و عدم توجه مسئولان پرداختند

خبر سوم گروههای مختلفی از کارگران کارخانجات رشت و استان گیلان به گل گشت رفته  و به برگزاری جشن اول ما مه و پخش شیرینی و سرود خوانی پرداختند

گفتنی ست روز جمعه تعدادی از کارگران کارخانجات با تهدید اخراج وادار به اضافه کاری اجباری در روز اول ماه مه شدند

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.