/

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: بررسی تشکیلات” خانه کارگر” و۰۰۰

دوستان عزیز کارگر ، در مقاله ی قبلی ” چرا شورای ضد سرمایه داری ؟” _ اگر خوانده باشید _ ما به روند شکل گیری ، ماهیت حقیقی و حقوقی و اهداف سرمایه مدارانه ی  ”شوراهای اسلامی کار ” پرداختیم . پس از انتشار،این  ”مقاله ”،عده ای از دوستان کارگر، طی تماس با ما و دوستان مان وبا طرح سوالات وپرسش وپاسخ  با ما  درمورد  برپایی تشکلات کارگری  ،درکل،مارا تشویق به ادامه ی نوشتن این نوع  از مقالات کردند ۰  مانیز با روی گشاده ،دریک” تصمیم جمعی” وشور ایی،  در کمال تواضع و فروتنانه با ادای احترام به سایر دوستان کارگر، فعالان کارگری  ، بی هیچ منتی به خواست این  ”دوستان کا رگرمان ” احترام نهاده که شاید در”آسیب شناسی جنبش کارگری ” در مسیر ” ضد سرمایه داری ” آن اندکی مفید افتد ۰ که امیدواریم مورد قبول واقع شود ۰

 ” خانه کارگر  ” 

_ ” خانه کارگر ” ! ، این تشکیلات در اوایل دهه ی (۱۳۵۰ ) با اوج گرفتن اعتراضات و  اعتصابات کارگران توسط عوامل پلیسی رژیم  دیکتاتوری شاه بوجود آمد  با چه هدفی؟  تنهاو تنها ،به منظور ”کنترل” ومهاروخفه کردن، جنبش اعتراضی رو به گسترش کارگران    آنهم درکنار دیگر نهاد های  سرکوبگر  عریان ومخفی پلیسی و۰۰۰۰دیکتاتوری نظام سرمایه داری که  پس از تشکیل حزب منفور ” رستاخیز ” در سال (۱۳۵۳ ) ، این حزب خانه کارگر! را  بازوی بخش کارگری حزب خود معرفی وقلمداد کرد۰ تا این تشکیلات وابسته به حاکمیت با عنوان پر طمطراق  وبی مسمای ” سازمان کارگران ایران ” به فعالیت ”ضد کارگری” خود در جنبش اعتراضی کارگران ، ادامه دهد ۰ 

_ پس از  سقوط رژیم دیکتاتوری شاهی دراثر قیام بهمن ۵۷  ، جنبش کارگری با تقدیم توان مبارزاتی خود به جناح بخش مذهبی سنتی و ارتجاعی تر سرمایه ، همچنان در گروگان دولت جدید دیکتاتوری سر مایه داری قرارداشت ۰اما۰۰۰ درفضای باز ناشی از حضور فعال و میدانی توده های کارگربود که برای مدت کوتاهی ”خانه کارگر” به تصرف موقت کارگران در آمد۰ البته طولی نکشید، که بدنبال لشکر کشی ایادی سرمایه داری با ترکیب جمعیتی بخشی از طیفهای تحتانی و عقب ماند ه متوهم دربین کارگران، به همراه لمپن ها ،اراذل  اوباش کمیته چی و پاسداران سرمایه، بسیجیان وفالانژیست ها،  با انواع سلاحهای گرم وسرد،با  درگیریهای فیزیکی خونباردر تهاجماتی فاشیستی، کارگران بیتوته کننده این به اصطلاح ” خانه کارگر ”! را بیرون راندند۰ آنهم به فرمان کسانی که ” دیکتاتوری کارگران  را بدترین دیکتاتوری” ها دانسته و تحرکات کارگران برای برپایی” شوراهای خود گردان کارگری” به وحشت افتاده بودند و آنرا کفر میدانستند!

_ با تشکیل ”حزب ارتجاعی  جمهوری اسلامی ”،  این بار،خانه کارگر !  بازو ، و”شاخه ی کارگری ”  این حزب شد ۰ حزب مذکور منفور،در این رابطه کمیته ای بوجود آورد که اعضایش این افراد خائن ضد کارگر، علیرضا محجوب ( عضو دفتر سیاسی حزب ) ، علی ربیعی _ وزیر کار دولت روحانی _ صاحب امتیاز روز نامه ”کارو کارگر ” ،حسین کمالی _ وزیرکار بعدی _  بودند ۰

_ حزب ارتجاعی” جمهوری اسلامی ” از طریق” خانه کارگر” در رقابت و بانگرانی از  رشد و نفوذ  جنبش”شوراهای” خود جوش کارگران وسایرتشکلات مستقل کارگری و گروههای سیاسی چپ مخصوصا طیف معروف به ”خط سه” ، دست به بدیل سازی” تشکیلاتهایی فرما نبر” ، اعتصاب شکن وضد کارگری”  زد ۰ در این راستا ،  به ایجاد ” انجمن اسلامی ” و ”شورا ی اسلامی ” و جمع آوری نیروی انسانی ویار گیری  ،در بین لایه های بخش نا اگاه و عقب مانده و فرصت طلب توده های کارگر ی پرداخت ۰ چرا؟ تا به عنوان ”عمله ”و”اکره” های نظام سرمایه داری به  نقش  تا ریخی سرکوبگر انه خود  در راستای تثبیت و ایجاد  ”امنیت” برای تداو م  روند سرمایه گذاری ، بپردازند ۰ 

 _” خانه کارگر ” در ادامه ، با استفاده از سیاست ”چماق ” به سرکوب کارگران آگاه انقلابی         مشغول شد و  همزمان با سیاست”شیرینی”  برای جذب اقشار عقب مانده و اراذل فرصت طلب به دادن خدمات رفاهی ، امتیازات مالی ، درضمن آموزش یعنی تلقین ”خرافه به عنوان دانسته عقیدتی سیاسی ” به شستشوی مغزی درمیان این اقشار پرداخت ۰ البته برای وابسته نگه داشتن آنها و مظلوم نمایی به تشکیل صندوقهای مالی با گرفتن حق عضویت در کنار دریافت کمک های کلان مالی از دولت پرداخت ۰

  پس از آغاز درگیری های مسلحانه ی شدید بین فالانژیستهاو پاسداران سرمایه از یکسو ،و طرفداران سازمان مجاهدین خلق ازسوی دیگر (۳۰خرداد به بعد) و عربده کشی های رهبران حزب ”جمهوری اسلامی ”مخصوصا ”بهشتی ” فضایی خفقان آور موجود بر جامعه وحشت زده تشدید شد۰

در این هنگام ،دفتر حزب منفور ” جمهوری اسلامی ” درجریان تسویه ی درونی جنگ وجدال قدرت بین جناحهای دولت،طی یک سناریو ی ”سر به مهر”چندمنظوره، در  تاریخ ( ۷ تیر ۱۳۶۰ ) منفجرشد۰ همان سناریوی تکراری  فاشیست ها در آلمان و ایتالیا و اسپانیا و سایرکشورهای  سرمایه داری در اینجا  نیز تجربه شد ۰  که منجربه کشته شدن بیشتر   لیدرها و تئوریسین های” حزب ”گردید ۰ بدنبال این حادثه ، با سنگین ترشدن فضای اختناق  جنگی وخدمات جاسوسان حزب توده و برادران اکثریتی آنها بود که جدال مرگباری  بین, تروریسم دولتی ازیکسو وتیمهای ترور، سازمان ”مجاهدین خلق” نومید از سهم بری و تحمیل الگوی اسلامی خود   در ”دولت سرمایه داری اسلامی ”   آغازشد در نتیجه ،آواری سهمگین ازبر بریت وتوحش بی حقوقی و وحشت نوع پان اسلامیستی سرمایه بر سر توده های کارگر وفعالان کارگری وسیاسی خراب شد ۰ تا هستی بردگان مزدی به تاراج طوفان ،زندان ، شکنجه، اعدام دربیدادگاههای شارعان ولایت فقیه به هولوکاست و نسل کشی در گورهای دسته جمعی برود ۰

_ راستی چرا؟ مگر توده های کارگر در حوزه های صنعت ، کشاورزی ، معدن ، خدمات و۰۰۰ چه میخواستند،درخواستهای حداقلی آنان چه بود؟ مگر قرار نبود ابتدا به ساکن ، بساط دیکتاتوری سرمایه داری برچیده شود؟ مگر قرار نبود آزادی بیان عملیاتی شود ؟هیچکس مورد تفتیش عقاید قرارنگیرد ؟  بساط زندان و شکنجه جمع آوری شود ؟ مگرقرارنبود دستمزدهای عقب افتاده کارگران به آنها پرداخته شده و کارگران مبارز اخراجی برسرکار برگردند؟

مگر قرار نبود سطح دستمزد مزد بگیران بالا رود ، ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت شود؟ مگر قرار نبود تشکل های کارگری وسیاسی آزادانه ایجاد شده فعالیت کنند؟ مگر خمینی در نوفلوشاتو نگفت که  ”حتی مارکسیست‌ها حق آزادی بیان دارند” ؟ و۰۰۰  پس چرا در سپیده دمان پس از قیام بهمن ۵۷ ، رفسنجانی ،اعلام خلع سلاح عمومی کرد دارندگان اسلحه را ضد انقلاب نامید؟ چرا خمینی ،ساواکیها را بخشید وحکم به سرکوب کارگران معترض و کمونیستها داد؟ وسیلی  از چراهای دیگر۰۰۰ کارگران مبهوت این شرایط دهشتناک  !! البته پاسخش را باید در نامه های خمینی دردهه ی چهل به کندی و ۵۷ به کارتر رؤسای جمهور وقت آمریکا جست !! تعجبی ندارد کافیست به افشاگری های اخیر سایت ها و شبکه های ماهواره در اینمورد به یو تیوپ مراجعه فرمایید ۰

_ بپردازیم به وضعیت ”خانه کارگر” !  تو بخوان لانه فاسد ضد کارگر   

بعداز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی این تشکیلات اختاپوسی ( خانه کارگر  ) ، تحت حمایت نهادهای سرکوبگر دولت سرمایه داری مخصوصا همسو وبا حمایت سیاست های ضد کارگری ” وزارت کار ” با  تشدید حمله به شوراهای خود جوش کارگری و حتی سندیکا های زرد باز یافتی   و اتحادیه کارگران بیکار ، و۰۰ توانست آنهارا  حداکثر تا سال ( ۱۳۶۲ ) درهم شکسته ومنفعل   و سترون ونابود کند ۰ در نهایت  ” خانه کارگر”  تبدیل به تشکیلاتی مخوف مافیایی وشبه حزبی ،با کاسه لیسی و پاچه خواری درخدمت دولت سرمایه داری در هیئت غلامی زنگی حلقه فرمانبری به گوش  ، مست ریزه خواری سفره ی قدرت ، شمشیر پاکسازی به کف ، به تسویه ی خونین سلیقه ای و هستی برانداز  در بین کارگران   پرداخت  ۰

_ در شرایط رعب و وحشت فاشیستی حاکم ، نقش ارتجاعی ” خانه کارگر” ایجاد شبکه های جاسوسی ازطریق عوامل خود فروخته ی فریب خورده خودیعنی ” انجمن های اسلامی” و بعدا ” شوراهای اسلامی ” بود ۰ ”خانه کارگر” سپس از جمع عددی آنهابه عنوان  ایادی زیر مجموعه تشکیلاتی خود  ،بصورت ، اتحادیه  و کانون در هرمنطقه        ” سازماندهی مافیایی”  کرد ۰ 

_ ماحصل این عملکردهای ”ضد کارگری ” ازآن سالهای وحشت ونکبت در برقراری حاکمیت فاشیستی ستم  طبقاتی تا به امروز ، چیزی نبود، بجز، به عفب راندن جنبش اعتراضی کارگران، مصادره و تباه کردن سیاهه خواسته های حد اقلی ونازل کارگران با لیست زیر بود :

بطور مثال( ۱ ) پرداخت بلا درنگ دستمزدهای معوقه( ۲)غرامت ایام بیکاری (۳) کاهش ساعات کار از ۴۸ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته (۴) بالا بردن میزان مستمری بازنشستگان

(۵) بیمه ”خدمات درمانی ”( ۶)  کاهش سن باز نشستگی ( ۷ ) حضور نمایندگان کارگران در امور مربوط به برنامه ریزی تولید مدیریت کارخانه ( ۸) دو. روز تعطیلی در هفته

 ( ۹ )اخراج مدیران سابق یا شرکای سرمایه داران فراری.(۱۰) بازگشت به کار کارگران اخراجی (۱۱)  آزادی ، ساختن تشکل های کارگری و فعالیت های سیاسی (۱۲) تلاش و پیگیری تدوین و تصویب قانون کار جدید با حضور نمایندگان تشکل های واقعی کارگران

(۱۳) آزادی اجتماعات و راهپیمایی اعتراضی کارگران ( ۱۴)  قانونی شدن حق اعتصاب

(۱۵) ممنوعیت اخراج کارگران  (۱۶) ادامه اجرای قانون سهیم بودن کارگران در سود کارخانه _ مصوبه رژیم شاه _  ( ۱۷) ملی کردن بانک ها  وصنایع و مصادره اموال منقول وغیر منقول واراضی وکارخانجات  متعلق به  دربارپهلوی و سرمایه داران فراری داخلی   و شرکای خارجی آنها بنفع مردمان زحمتکش مزد بگیر  (۱۸) لغو قراردادهای اقتصادی ،سیاسی ، نظامی و۰۰۰ اخراج کارشناسان صنعتی و نظامی و۰۰ جایگزینی آنها با  کارشناسان داخلی۰۰۰   در راستای لغو وابستگی به خارجیها وحرکت بسوی  استقلال سیاسی اقتصادی و۰۰خود کفایی و پرورش استعداد های داخلی و ۰۰۰و۰۰۰                      

_ ویران شد ، هدفی را که کارگران درتلاش تشخیص راه از بیراهه ، در بستر شور وشوق  انقلابی خویش در طوفان های دریای خروشان مبارزه در  سالیان بلند زمستانهای طولانی دیکتاتوری   پهلوی پیموده بودند تا به زعم خود به ساحل آرامش در سپیده دمان ” بهارآزادی ” رسانده بودند آنچنان ”پرنیان ” شفق شان را گردباد ”نیرنگ وریا وافترا ”ربود، که مات ومبهوت  چله نشین بی سرپناه زمستان  دیکتاتوری گزنده تر ، ددمنشان هارتر ۰۰ شد۰ خونبهای این اعتماد چشم بسته  سنتی در کوفتن درب عدالت خانه اسلامی ، پر پر شدن شریف ترین ، عزیزترین، پاکترین ، مبارزترین فرزندان طبقه ی ما کارگران ، بوده وهست ۰۰۰تا مجریان ومیر غضبان مامورو تماشاچیان دجال این سناریو درکمال آرامش با آسوده خاطر و زهرخند به لب  به چپاول کوه ارزش اضافی تولید شده ی ما کارگران در” ینکه دنیا” به سرمایه گذاری پرداخته و ایام به کامشان گرددو ۰۰۰درمقابل هستی ما کارگران در تلاش معاشی ناچیز به یغمای گرد باد سود جویی سرمایه برود۰۰۰  همچنان خواب ما کارگران آشفته گردد ۰    

_حاصل خیانت ” خانه کارگر” به ”طبقه کارگر ایران ” ( ۱) لغو قانون سهیم شدن کارگران       درسود کارخانه درسال ۱۳۶۰  علیرغم تایید آن درسال ۵۸  _ ( ۲) اجازه یافتن کار فرمایان صنایع و کارگاههای کوچک ، به بهانه افزایش بازدهی تولید ، که مقررات قانون کار را نادیده بگیرند۰ مانندچه؟  مانند ساعات کار، حداقل دستمزد ، شرایط محیط کاروان۰در ضمن تلاشهای اولیه کارگران برای کاهش ساعت کار ، به ۴۰ ساعت در هفته نتیجه نداد       (۳ ) مخالفت نهاد های دولتی با گسترش تشکلات کارگری در سال ۱۳۶۰ ۰  با اصرار وزیر کار وقت ، احمد توکلی ، تشکیل شوراهای اسلامی را تا تصویب قانون لازم به تعویق انداخته شد ۰ درنهایت همانطور که گفتیم ، این دستپخت مجلس سرمایه داران در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید ۰ (۴) شرایط جنگی بر بستر زندگی و محیط کا ر توده های کارگر

حاکم شد ۰ درنتیجه ی این شرایط” جنگی ”   اعتراضات کارگری ” مکروه ” و اعتصابات

گناه ” محسوب میشد ۰ گرچه زمانیکه کارد به استخوان کارگران می‌رسید اعتنایی به این خزعبلات ” کراهت ” و ” گناه ” نمی گذاشتند مانند ، اعتصاب کارگران دخانیات ، نوشابه سازی کوکا کولا و۰۰۰۰ آنهم درخلای نبودن حداقلی قانون کار ، قانون جرم سیاسی و اوج  استثمار کارگران توسط بزرگترین کارفرما” دولت دیکتاتور سرمایه داری بربرمنش”  (۵)   درمورد قانون کار ، دراین سالها ، نهادهای دولت سرمایه داری اسلامی ، به تهیه و تدوین پیش نویسهایی  پرداخت که هر یک از آنها بشدت وا پسگرا وارتجاعی تراز  دیگری  بود بطور مثال در یکی از این پیش نویس ها رابطه کارگر و کارفرما  را در حد رابطه ” اجیر ”و ” موجر ” محدود کرده واهمه چیز را در باب فقهی ” اجاره ” بر رسی میکرد۰ بگونه ای که این پیش نویس موردانتقاد مخالفت شدید کارگرانی که بشدت طرفدار دولت بودند  قرارگرفت ۰ درسال ۱۳۶۶ ، پیش نویس های دیگری تهیه شد که پس از جرح وتعدیل ها و پاس کاری های  مکرر بین،  مجلس شورا۰۰۰و شورای نگهبان سرمایه در نهایت در اوایل ۱۳۶۹ به تصویب رسید ۰  باید پرسید چرا قانون اساسی کذایی در طول چند ماه نوشته تصویب شد ؟ وبرای تدوین ” قانون کار ” کذایی اینقدر طول کشید ؟ آنهم درنبودن تشکیلات واقعی کارگران !!  (۶)  ”خانه کارگر”  به تشویق انجمن های اسلامی  به همکاری با مدیران کارخانجات در طول جنگ ارتجاعی پرداخت ۰ همچنین با تهدید به اخراج کارگران و تبلیغات فریبنده ،جسم و جان شان را طعمه ی تنوره آدم خوارگی سود پرستی سرمایه داری جهانی کرد۰ درضمن به بهانه تامین لجستیک و تدارکات پشت جبهه به تشدید هرچه بیشتر استثمار کارگران مخصوصا در مناطق نفتی ، پالایشگاه ها ، اسکله ها وکارخانه جات تسلیحات و۰۰۰۰ پرداخت ۰ هزینه این دیوانگی  ماجرا جویی دولت سرمایه سالار اسلامی متبوع ” خانه کارگر ” کذایی ، بصورت ذره ذره معیشت کارگران از حلقومشان طبق برنامه جیره بندی اقتصاد کوپنی بیرون کشیده شد ۰ تا عالیجنابان ” تریلی تریلی شمش طلا وارز ”بغارت ببرند۰و  به دزدی و چپاولگریشان تابه امروز همچنان  ادامه  دهند و۰۰۰۰ 

بپردازیم به( ۱) موضوع مرامنامه  ” خانه کارگر” 

این به اصطلاح ”مرامنامه ” در یک مقدمه و چهارده بند تنظیم وبه تصویب رسیده ست

بند (۱) شامل شعارهای تکراری وتو خالی دولتی ،مانند ، استقلال اقتصادی ،سیاسی و رسیدن به خود کفایی  و ازبین بردن فساد در جامعه میباشد!! در اینمورد باید گفت ، تحریمهای آبکی، درماندگی و بحران ورکود اقتصادی در این مدت توهم   میزان عدم وابستگی ؟!!   اقتصادی سیاسی حاکمیت ودولت اسلامی  را نشان داد!!!  باوجود اینهمه پرونده _ حدود چهل میلیون پرونده قضایی به اعتراف اخیر دادستان کل کشور _ آنهم پرونده هایی باچند هزارصفحه ا ی ناشی از چند دوره دزدی ها ی مافیایی مدیران ارشدومیانی و۰۰۰  نهاد های سرمایه مانند وزارتخانه و بانکهاو شرکتها وموسسات دولتی وخصوصی ،صندوقهای بازنشستگی در طول این سی و هشت سال گذشته، دیگر چه جایی برای مبارزه با فساد شما مدافعان وپاسداران  تقدیس تطهیر کنندگان ، نظام بردگی مزدی نظام سرمایه داری دراین برزخ جهنمی میماند ؟ آیا حرفی برای گفتن دارید؟!!

_ بند( ۲) خانه کارگر ، خودراملزم به دفاع از آزادی انسانی وارزش آفرین ۰۰۰ میداند! که باتوجه به بند (  ۱۱) التزام اعضا به قانون اساسی یعنی  حد اقل ، رعایت عملی اصول (از ۲۲ تا ۲۷ و از ۳۳ تا ۴۳ ) قانون اساسی در مورد حقوق فردی و اجتماعی کارگران ،  این  بزرگترین  جمعیت جامعه میباشد ۰ آیا کارفرمایان دولتی و خصوصی سرمایه ،که شما بعنوان آلت فعل و مدافعان سر سخت سیاستهای داخلی  _ بند ۲ _ وخارجی شان _بند ۷ _ تاکنون درعمل این اصول ”خود نوشته ”را رعایت کرده‌اند ؟!!  که اینگونه پاچه خوارانه، یقه درانی میکنید ؟!! چند نمونه تاریخی بیاورید !!

_ کلیه ی بندهای ( ۷ تا ۱۱ ) این به اصطلاح  مرامنامه ، جز در امتداد به بند کشیدن افکار و ایده هاو استعداد و خلاقیت و استقلال جنبش  مبارزاتی اجتماعی طبقاتی ضد سرمایه داری کارگر ان  و حفظ چرخه ی  شرایط بردگی مزدی ، هدف دیگری ندارد ! اگر حرف ما را قبول ندارید؟!  کاری ندارد بروید وتحقیق کنید ۰ 

 _ ماده (۱۲ ) تغییرات مرامنامه کذایی باید به تصویب _ دستگاه نظارتی استصوابی پلیسی _ کمیسیون ماده ده قانون احزاب برسد ! چرا ؟ چون این تشکیلات کاریکاتوری شبه حزبی ، مشروعیت تشکیلاتی یعنی  بند نافش، به کمیسیون ماده ده  ، ضد کارگری و ارتجاعی  وصل است ۰

_ بگذریم ، بپردازیم به اساسنامه ”’ خانه کارگر

طبق  ماده( ۲۴) این اساسنامه در ۲۴ ماده و۱۴ تبصره منگوله شده است ۰ براساس ماده

(۲۳) هرگونه تغییر در مفاد  اساسنامه پس از تصویب کمیسیون ماده ( ۱۰) قانون احزاب و۰۰۰ قابلیت اجرایی دارد! چرا ؟ ما درسطح های پائینتر در مورد نقش پلیسی این مرکز  ضد کارگری بیشتر توضیح میدهیم ۰

در ماده (۱ ) نام  ”خانه کارگر ” در داخل پرانتز عبارت دهن پرکن ، کنفدراسیون عالی کارگران ایران !  اعلام شده ست ۰ سوال ، زیرمجموعه ی این به اصطلاح کنفدراسیون ! کدام فدراسیون واتحادیه سندیکاها و ۰۰۰ تشکلات کارگری است چه کسانی هستند ؟ جز اعضا و جاسوسان. ” انجمن اسلامی” و ”شوراهای اسلامی ” دست آموزو دست پرورده ی مدافعان نظام سرمایه داری ؟ در ضمن طبق تبصره (۲) ماده( ۱۸) خانه کارگر ماهیتا خود را تشکیلاتی صنفی وغیرتجاری میداند! سوال ، تشکیلات صنفی یعنی چه ؟

درماده( ۲) به آدرس مرکزی آن درتهران اشاره شده وبنا به تصویب کمیسیون ماده ”ده ” کذایی مانند فروشگاههای زنجیره ای _ کوروش _ در شهرها ومناطق مختلف نمایندگی پذیرفته است ۰

_ طبق ماده( ۳) عمر ”خانه کارگر” محدودیت ندارد! البته بر اساس ماده (۲۱) شرایط انحلال آن مشروط  به عدول از اساسنامه و. مرامنامه به پیشنهاد (۲/۳) اعضای کنگره فوق العاده، درصورت عدم تشکیل کنگره فوق العاده با حضور ( ۲/۳) اعضای شورای مرکزی و انحلال بر اساس مواد ۱۶ و۱۷ قانون” احزاب  وگروهها” ی  همپالگی ”کاغذی ” انجام میشود ! که در صورت انحلال ،طبق ماده (۲۲) یک هیئت تسویه توسط کنگره یا شورای مرکزی جهت حسابر سی و رد حقوق صاحبان حق ، بقیه اموال و ابنیه و۰۰۰ به کارگران و فرزندانشان اختصاص می یابد ۰

ماده ( ۴) به سلسله مراتب  از پایین به بالای ارکان این تشکیلات مافیایی ‌میپردازد۰

الف ، هوادار    ب ، عضو   ج، کانون و اتحادیه   د،کنگره    ه ، شورای مرکزی  و، دبیر کل 

ماده ( ۵) با دو تبصره به نحوه  و شرایط عضویت اشاره میکند به این صورت که ( قبول داشتن مرامنامه و اساسنامه پس از تحقیق! درباره وی  وگذراندن ۲سال دوره آزمایشی و آموزش های لازم به عضویت این تشکیلات در خواهد آمد ) ۰

ماده ( ۶)  کانون واتحادیه با افزایش عددی زیر مجموعه عضودر یک منطقه تشکیل میشود که البته اشاره ای به حد نصاب آن نکرده ست !

ماده (۱۳ ) دبیرکل ! عالیترین مسئول اجرائی و  سخنگوی این تشکیلات بوده توسط همپالگی هایش در شورای مرکزی انتخاب میشود که شرح وظایف واختیارات وی در  ماده (۱۴ ) توضیح داده شده است ۰

ماده (۱۶ ) هیئت اجرایی را عالی ترین مرجع اجرایی میباشد که توسط شورای مرکزی انتخاب میشود که در ماده (۱۶ ) به شرح وظایف واختیارات  آن پرداخته ست ۰

 درماده (۱۸) به منابع تامین مالی از طریق حق عضویت و هدایاو کمک های اعضا اشاره میشود ، که در دفاتر رسمی ثبت ،در پایان هر سال مالی جهت حسابرسی به کمیسیون ماده (۱۰ ) قانون احزاب ” دو دستی ” تقدیم میشود ۰

طبق ماده (۲۰)  این تشکیلات برای توسعه ی فرهنگی ، علمی وآگاهی ! کارگران ، در زمینه های صنفی ! اقتصادی اجتماعی  ، فنی و سیاسی با توضیح در چهاربند به فعالیت های انتشاراتی _ روزنامه و۰۰۰ _ همکاری با مراکزعلمی  و فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی و فنی دانشگاهی _ ایجاد خبرگزاری و سایت خبری۰۰_  تشکیل کانون های آموزشی مستقل _   اقدامات لازم جهت ایجاد مراکز ، خدمات رفاهی ،ورزشی  ،تفریحی و حمایتی  انجام دهد ۰ سوال، این حجم از منابع مالی ازکجا تامین میشود ؟ دریافت ،حق عضویت کمکها وهدایای کفایت میکند؟ یا منابع دیگری وجوددارد ؟  

_نتیجه ؟ اینکه، سرمایه داری  با موج سواری  سیاسی فریبکا را نه برجنبش کارگری با کنترل و فرافکنی  مطالبات حد اقلی کارگران به تحمیل ، برنامه سیاسی ارتجاعی دولت  خودپرداخت ۰ چگونه؟  باسرکوب و  فروبردن شعارهای، استقلال  ،جمهوریت ، آزادی  مصادره به مطلوب شده  به درون خم رنگرزی پان اسلامیسم  ، متعاقبا پایه های سیاسی اقتصادی دیکتاتوری سرمایه مدارانه خود حول حاکمیت درباریان اشرافیت   ” ولایت فقیه ”  را بنا نهاد ۰

ابزار سازماندهی لگام زدن جنبش اعتراضی توسط  این دیکتاتوری نوپای سرمایه ، قبلا همانطور که میدانیم مساجدو اماکن گسترش یافته مذهبی اوایل دهه پنجاه بود۰ که  بدستور رژیم پهلوی درمقابله با جنبش کارگری ، بدلیل ترس از نفوذ کمونیستها در این جنبش بود۰ چگونه ؟

ازطریق به صف کردن ایدیو لوگهای واپسگرای مذهبی وتوابان دانه درشت درگاه ملوکانه و جیره خوارن بازاریان و سرمایه داران  سنتی که عبارت بودنداز، جامعه روحانیت به اصطلاح مبارز ،دارودسته جانی هیئت موتلفه ، انجمن ساواک ساخته ضد بهایی  و۰۰۰که  ادامه دهندگان راه فراماسون هایی بودندمانند، سیدجمال الدین اسدآبادی ، شیخ فضل اله نوری، مدرس ، کاشانی ، بروجردی ، کنی و۰۰۰ تابا معجونی ازخرافه های   قرون وسطایی به شستشوی مغزی  مسخ کارگران بپردازند ۰ چگونه ؟ با وارونه پردازی رابطه کارگر مزدی وسرمایه دار  ، با تقسیم کردن سرمایه داران به،  خوب و بد ،مسلمان وغیر مسلمان ، منصف و بی انصاف ، با دین و بی دین ،وطنی و اجنبی و۰۰۰ هزار کوفت وزهر مار دیگر ۰۰۰که  با مغشوش و خاکستری ساختن فضای کارو سرمایه به فریب ما توده های کارگر ساده دل پرداختند ۰ آیاکسی نبود از این فریبکاران دغلباز و مفتخواره  دریوزه گر، بپرسد که در طول عمر مضرشان چند ساعت کار مفید! انجام داده  و از کجا آورده و خورده اند؟!!!

آنان  با علم کردن وبزرگ نمایی تقدس مابانه وخرافاتی   فسیل های  خاک گرفته ی خواجه گان لژنشین فراماسونری  ،  تاریخ مصرف گذشته   مذهبی ، کمر خیانت وجنایت به مهارجنبش کارگری به عنوان ستون فقرات استخوان دار،جمعیت اعتراضات اجتماعی سیاسی، بستند ۰ آری این چنین بود  دوستان  کارگر ، که پهن کردن  بساط نمایش تعزیه گردانی در چارسو ی بازار سرمایه  براه افتاده بود۰که  چه شود ؟ که هستی اجتماعی  جنبش تازه نفس کارگران ایران به گروگان گرفته شود۰دربرزخ زندانها و جهنم جنگ ارتجاعی سرکوب وقلع وقمع گردد ۰سپس توسط جزیه خواران ، میراث بانان جدید سنت خلفای صدارت اسلامی ، به یغمای دولتهاو کارتل های، نظام سرمایه داری جهانی به قربانگاه مسلخ ارزش اضافی وسود ورزی با سلام وصلوات برده شود۰ تا به پاس این خوش خدمتی با اسم  ورسم” دولت خدمتگزار”  به سهم کاسه لیسی از این غارت  مشغول شوند۰  

نتیجه ؟ ادامه روند بیکار سازی کارگران منجر به گستردگی و تعمیق فقر نسبی بسوی فقر مطلق شد ۰ کاهش رشد اقتصادی ، بالا رفتن نرخ کالاهای اساسی سبد خانوار کارگری ، رشد نرخ تورم  با پایه نقدینگی ، توزیع قطره چکانی کالاهای مصرفی ، تحمیل هزینه های سربار جنگ و سرشکن شدن  آن بر معیشت خانوارهای کارگری ، کاهش سطح  تولید ناخالص داخلی منجر به اخراجهای مجدد کارگران وشدت بخشی نرخ استثمار ، تشدید محاصره اقتصادی  به معنی کاهش ورود مواد اولیه ورکود مزمن در صنایع داخلی ومسدود شدن  حسابهای بانکی  توسط قطب های  سرمایه  داری جهانی در  جهت کنترل ومهارولتاژ  بلند پروازی ها و اثرگذاری در  دکترین ” حاکمیت پان اسلامیستی جنبش های ارتجاعی ”  وبه خدمت گرفتن و هدایت  ظرفیت این انرژی  در چارچوب رقابتهای  سرمایه داری جهانی درون معادلات  تقسیم قدرت در جغرافیای سیاسی منطقه و فرا منطقه ای  با هدف بحران سازی در بازار نفت ، مزیت نسبی واثر گذارصادر کنندگان نفت (کارتل نفتی پاک) در نتیجه با  تحمیل هزینه های جنگ و خرابی هایش موجب   استقراض وبالا رفتن بدهی خارجی وتشدید کسری بودجه،ترازمنفی بازرگانی، افزایش واردات گندم و۰۰  برآیند تمامی این نیروهای متوازی ومتنافرو متقارن ومتضاد و۰۰۰ که حاصل آن افزایش نجومی اولترا سودهای کارتل هاو کمپانیهای مختلف  سرمایه داری جهانی افزایش حجم انباشت سرمایه شده و۰۰۰  نتیجه این خباثت جنایتکارانه سرمایه داری گسترش بیکاری ، فقر ، جنایت ، فحشا ، مواد مخدر، آوارگی ، بیخانمانی  و هزار کوفت ومرج دیگر که ناشی ازنه تنها  کاهش شدید بلکه سقوط  درآمد سرانه کارگران بوده وهست و۰۰۰۰

ما همچنان از انتقادات وپیشنهادات مفید شما ،دوستان کارگر، با روی گشاده استقبال میکنیم ۰ با سپاس از شما

منابع مورد استفاده عبارتند از

ناصر پایدار ، تاریخ جنبش کارگری  ایران

نشریه را ه آینده ، اردیبهشت ۸۶

افشین حبیب زاده ، مشارکت سیاسی طبقه کارگر در ایران

آرشیو روزنامه و نشریات تاریخ ها ی  مورد نظر

 

                     فعالان کارگری ضد سرمایه داری” گیلان ” 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.