فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: خبر کارگری

راهپیمایی کارگران خدمات شهری در اعتراض به دستمزدهای معوقه روز یکشنبه ۸/۶/۹۴

۱- حدود سیصد تن از کارگران خدمات شهری ظریف کاران شهر باران ناحیه یک و تنی چند از کارگان خدمات شهری ناحیه ۲ حدود ساعت ۶ صبح به بعد از چهارراه صابرین از مسیر تختی بسوی شهرداری مرکز راهپیمایی کردند و خواستار دریافت دستمزد های معوقه خود شدند. بیشتر این کارگران تا ساعت ده صبح در مقابل شهرداری رشت به تجمع خود ادامه دادند تا اینکه ملکی از کارفرمایان شرکت به آنها قول پرداخت و واریز دستمزد معوقه شان را داد لازم به ذکر است در طول تجمع نیروهای انتظامی اطلاعات اطراف کارگران را محاصره کرده بودند نتیجه اینکه دستمزد تیرماه معادل یکماه در تاریخ ۹/۶/۹۴ به حساب کارگران واریز شد در ضمن در طول روز کارگران دست از کار کشیده بودند.

آری بقول یکی از کارگران این است قدرت اتحاد ما کارگران، حتی اگر ثابت قدم – داماد قالیباف–  شهردار رشت باشد.

با خبر شدیم دو تن از کارگران در روز دوشنبه ۹/۶/۹۴ بصورت معلق از کار در آمدند.

گزارش کارگری

کارگران پروژه ای ماگما و ۵ ماه دستمزد معوقه

۲- این شرکت وابسته به بخش خصوصی پیمانکار اداره راه است. ساختن ایستگاههای قطار قزوین رشت را بر عهده دارد. در این پروژه حدود ۷۰ کارگر (سال گذشته ۸۰ نفر) قراردادی مشغول به کار می باشند. ایستگاههای قطار لوشان با ۱۰۰% رستم آباد ۹۰% شاه عباسی ۵۰% پیشرفت فیزیکی کرده است در گزارشات قبلی گفته شده که چندین ماه کارگران در سال ۹۳ دستمزد و مزایا دریافت نکرده بودند و بطور موقت پروژه تعطیل و کارگران به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند که پس از عید امسال (۹۴) عده ای از کارگران دعوت به کار شدند قرارداد کارگران یکساله و دستمزد ها کف دستمزد مصوبه ی وزارت کار – تو بخوان وزارت سرمایه – می باشد در گذشته رئیس کارگاه فردی بنام روحانی که رشتی بوده و الان فردی بنام صادقی که شرق گیلانی ست می باشد.

کافیست بدانیم سوم شهریور ۹۴ دستمزد فروردین ماه واریز شده ست شرکت برای کارگران وسایل ایاب و ذهاب ندارد صبحانه قند و چای بصورت سهمیه به کارگران داده شده که خودشان پخت کنند ولی در مورد نهار آشپزخانه ای در رستم آباد است که نهار کارگران طبخ شده و بینشان توزیع میگردد.

دستمزد معوقه کارگران خدمات شهری رشت

۳- بیش از ۲ تا ۳ ماه است که کارگران خدمات شهری رشت – ظریفکاران شهر باران، سبز زیور و … دستمزد دریافت نکرده اند و بیشتر این کارگران مجبور به گرفتن قرض از آشنایان و بدهکاری به بقال سرگذر و محله شده اند به تازگی نفری صد هزرا تومان پس از ماهها تعویق دستمزد بصورت مساعده به آنها پرداخت گردید عده ای از این کارگران مشمول قانون بازنشستگی شده اند علیرغم درخواستشان بین اداره ی کار و تامین اجتماعی پاس کاری شده و سرگردانند بیشتر شرکتهای خدماتی شهری را عوامل و عناصر بازنشسته و وابسته به دولت راه انداری کرده که بطور متوسط ۴۰ درصد دستمزده کارگران را به عنوان حق العمل کاری می دزدند و با سرنوشت و زندگی کارگران خدمات شهری که روزانه بین ۱۰ الی ۱۴ ساعت با احتساب ساعات کشیک کار و بیگاری می کنند بازی کرده و آنها را زیر خط فقر نگه می دارند راستی چه کسی پاسخگوست ؟!

۴- کارگران بازنشسته ایران کنف

این کارگران هنوز نتوانسته اند مفاصی حساب – خرید سنوات – بازنشستگی خود را دریافت کنند بهانه ی صدر رفیع مالک و مدیر عامل کارخانه ی تعطیل ایران کنف عدم فروش پنج هکتار زمین باقیمانده این کارخانه ست آنهم باید شامل بدهکاری میلیاردی به بانک صنعت و معدن بانک ملی و تامین اجتماعی می باشد. تعداد این کارگران بازنشسته حدود ۴۰ نفر می باشد. گفتنی ست اخیراً فردی – خانمی – برای خرید زمین اقدام کرده بود که با سنگ اندازی صدر رفیع مواجه شده کارگران می گویند تکلیف ما این وسط چیست ؟!

۵- گزارش کارگرنانوایی رشت

– شاید شما هم در محلات کارگر نشین و یا فقیر نشین با این صحنه ها بطور اتفاقی بر بخورید! کارگر نانوا میگوید افرادی از خانوارهای زحمتکش و فقیر پس از ایستادن های متوالی و دادن نوبت خود به دیگران در یک فرصت مناسب که صف نانوایی خلوت شده نان را نسیه میگیرند یعنی خیلی ساده پول خریدن نان را هم ندارند این خانوارها را زنان خانوار که از خجالت رویشان را در چادر می پیچند و یا بچه هایشان را برای خرید نان میفرستند تا نان شب را نسیه بخرند ما کارگران نانوا هم به آنها نان را نسیه ! می دهیم چه پولشان را بیاورند و چه نیاورند و با بغض در گلو می گوید راستی چرا وضع مردم اینقدر خراب شده؟! در این زمان تلویزیون اخباری از ادامه توافق ژنو و مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵ و اقدام مشترک یا برجام و بررسی آن، برداشته شدن تحریم ها می گوید و کارگر نانوا با تعجب و سوال می پرسد به ما کارگران چه مربوط؟! و بدنبالش خبر خرید موشک اس ۳۰۰ از روسیه و برگزاری رزمایش موشکها توسط ارتش و سپاه پخش می شود و ادامه سوال کارگر نانوا؟ !

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.