فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: دولت سرمایه دار فاشیست و امپریالیست اسلامی ترکیه در کردستان از چه چیز انتقام میگیرد؟

کارگران و زحمتکشان آگاه و پیشرو! : جنایتی که این روزها با ایدئولوژی چند منظوره ی پان اسلامیسم و پان ترکیسم سرمایه داران امپریالیست ترکیه و دولت دلال صفت بین المللی آن بدست حزب عدالت و توسعه ی اسلامی در امر خونریزی علیه بشریت کرد آغاز شده است به دلایل متعدد از جمله شکست  پیشین انتخاباتی و توطئه داعش پروری او هیچ پایانی ندارد!

صحنه های خون باری که در مناطق کردنشین استان های شیرناک ودیاربکر در جنوب شرقی ترکیه شاهد آن هستیم باتوجه بر اینکه داغ و آثار تخریب و جنایات و خونریزی ها و نسل کشی و محاصره نظامی پیشین یکی از شهرهای این مناطق بنام جزیره هنوز کاملاً آشکار و زنده و باقیست خودبخود همین حقیقت انکار ناپذیر را نیز تأیید می کند!

بنا به گزارشات منابع متعدد منع رفت و آمد عمومی و حکومت نظامی بصورت متوالی در مناطق و شهرهای سیلویی- جزیره- سور، شدیداً برقرار است و منابع پلیسی و امنیتی دولت اردوغان هیتلر قبلاً به خبرگزاری آلمان آمار این قتل عام مردم بی دفاع را بنام۴۲۰ نفرچریک کشته شده ی پ. ک.ک. اعلام می نمایند!

دراینجا اصلاً نیاز به یادآوری نیست که هنرنمایی زبونانه و وارونه نمایی یک ارتش قدرقدرت و برگزیده ی ناتو است که با تکیه بر بزرگترین زرادخانه نظامی جهانِ سرمایه اینگونه سرکوب بیرحمانه ی مردم بی دفاع تحت حاکمیت خود را دقیقاً برعکس به عنوان یک جنگ نظامی وانمود می کند!!

لازم به توضیح است که ما کارگران ضدسرمایه داری در این گفتار کوتاه اکنون برآن نیستیم که تکرار تاریخی یکایک جنایات نیاکان امپریالیست این جماعت در قتل و عام ارامنه و اقوام دیگر را با انگیزه های ضد بشری آنان از ابتدای قرن بیستم بر شماریم و علتهایش را بازگو کنیم و یا دلایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک امروزین سیاسی و اقتصادی و نظامی دولت سرمایه داری عدالت و توسعه خونریزی اسلامی آنرا ریشه یابی نماییم حاکمیتی که تاریخاً مرکز استثمار و خون و تعفن سرمایه و گذرگاه بین المللی و ترانزیت هر نوع معاملات مافیای جهانی و دلالان تراست ها و سرمایه های مالی و در عین حال اولین سنگر و خاکریز بلوک نظامی ناتو هست!

امّا لازم است پیوسته یادآوری نماییم که ساده ترین دلیل اینگونه سرکوب گری ها آن هم در این منطقه ی حساس جهانی باتوجه به سربرآوردن مجدد تاریخی انواع جنبش چپ عدالت طلب در سطح جان امروز و رشد روز افزون آن و بخصوص ظهور و نمود عینی صف بندی آن در نبرد حماسی کوبانی است که دقیقاً حمایت بی دریغ چپ رادیکال کرد ترکیه و حتی سندیکالیست ها وآنارشیست های مبارز ترک استامبول و غیره را نیز به همراه داشته است یعنی این صف بندی مبارزه ی جانانه برابری طلبانه ای که فراتر از هرگونه خرافه دین و مذهب و قومیت اقشار و طبقات سرمایه به یکباره تمام خیالات و پروژه ی تبهکارانه و دیرینه ی چپ ستیزی و چپ زدایی دولتهای سرمایه داری ریزه و درشت منطقه ای و جهانی را فروپاشیده است!!

اینجاست که فاشیست های سرمایه دار جنگ طلب حاکم بر ترکیه فرجام شکست طرح ضد انسانی سرمایه جهانی را بعنوان نماینده میر غضب آنان از مردمان مظلوم و بی دفاع کرد استان های شیرناک و دیاربکر…، کردستان بیرحمانه انتقام می گیرند!

براستی حال وظیفه فوری و حیاتی ما کارگران پیشرو در مقابل آنان چیست؟

اگر این انتقام جویی ها محصول شکست این قدرت طلبان انسان ستیز است و هرچند می دانیم که این دارودسته ی تبهکار در همه جای جهان انواع امکانات سرکوب را نیز در اختیار دارند امّا در مقابل از سوی ما زحمتکشان تنها اعلامیه و بیانیه و افشاگری مداوم اصلاً کافی نیست. همانطوری که باخبریم درهمین روزهای اخیر بسیاری از احزاب چپ و کمونیست و انقلابی ایرانی و غیرایرانی با حرکت پرشور اعتراضی در برابر برخی از مراکز قدرت اروپایی از پارلمان نروژ تا انگلستان و نخست وزیری آن تحصن و راهپیمایی نموده اند و برای مردم آزاد و شرافتمند این شهرها علت همه این جنایات را توضیح دادند و خواستار قطع دیپلماسی و روابط سوداگرانه ی آشکار و پنهان دولتهای آنان با حکومت فاشیست ترکیه گردیده و در عین حال خواهان حمایت بشر دوستانه جهانی از این جنبش دفاع انسانی شده اند البته این کار شگرف انسانی نیز حتی در داخل ترکیه و در برخی نقاط آن از سوی مردم بروز و ظهور نموده است و همچنین از طریق امضاء طومار حمایت از کردها و محکومیت کشتار آنان از سوی دانشگاهیان ترکیه ادامه یافت تا حدی که دستگاه های پلیسی اردوغان هیتلر اسلامی بر علیه امضاء کنندگان این طومار در ۹۰ دانشگاه ترکیه اعلام جرم سیاسی کرده اند!

کارگران و زحمتکشان پیشرو و آگاه: بی شک این حقیقت را تا کنون به تجربه آموخته ایم همانطوریکه یک روند مبارزه انقلابی همواره راه حل واقعی مبارزه علیه ستم سرمایه را از درون ساختار عینی خود آشکار می کند بنابراین با درس گیری از این تجارب عملی پیوسته و دقیق می توان در مقابله با انسان ستیزی گسترده و نسل کشی بی امان سرمایه ایستاد بخصوص برای بازگشت به انسانیت در وانفسای درنده گی جهان امروز سرمایه و از جمله در منطقه ی بشدت بحرانی سرمایه ساخته ی خاورمیانه ما قبل از هرچیزی برای دفاع از انسانیت خویش ناگزیر به مقابله با این بربریت فزاینده هستیم و این وظیفه حیاتی و انسانی فقط و فقط با اتفاق و اتحاد آگاهانه و بی کم و کاست وسیع ترین طیف های انسانی: کارگری- چپ کمونیست- انسان های آزاد و ترقی خواه- ضد استثمار- برابری طلب- فمنیست- طرفدار محیط زیست و…، بصورت یک جبهۀ گسترده جهانی ممکن خواهد بود!           تا بعد!

“فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان”

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.