/

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: فراخوان حمایت از کارگران اخراجی و در بند

فراخوان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.