فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان: چند خبر

خبر سوم تجمع کارگران بازنشسته کارخانه پوشش

روز یکشنبه ۲۴/۳/۹۴ حدود ۳۱ نفر از کارگران بازنشسته پوشش از ساعت ۹ صبح تا پایان وقت اداری مقابل اداره کل بیمه تأمین اجتماعی گلسار رشت تجمع کردند.

علت تجمع عدم معرفی به بانک جهت دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ اسفند ماه ۹۳ بازنشست شده و هنوز مفاصاحساب دریافت نکرده اند

قابل ذکرست عوامل اطلاعات سعی در پراکنده کردن کارگران میکردند در حالیکه کارگران بر روی موکت نشسته بودند با نزدیک شدن ماموران با صلوات و … آنها را وادار به عقب نشینی میکردند.

تجمع کارگران ایران برک

اندکی با تأخیر به دلایلی

خبر اول – حدود ۷۰ نفر از کارگران ایران برک بیش از ۹ ماه دستمزد طلبکار هستند که روز سه شنبه ۱۹/۳/۹۴ مقابل فروشگاه مرکزی برک تجمع کرده و به همین مناسبت پرده ای بر سر در آن نصب کردند که روز چهارشنبه شبانه پرده برداشته شد. هم اکنون کارگران پی گیر مطالبات عقب مانده خود هستند

خبر دوم – حدود ۶ نفر از کارگران خدماتی بخش اداره اموال برق مقابل با انبار کیلومتر ۳ جاده رشت – تهران نسبت به مطالبات عقب ماند و عدم تمدید قرارداد موقت خود جهت اعتراض همراه با پلاکارد دست نوشته در این مورد تجمع کردند در ضمن نسبت به واگذاری اینگونه خدمات اداره برق به شرکتهای خصوصی خدماتی و به خطر افتادن امنیت شغلی شان معترض بودند.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.