فعالین کارگری ضد سرمایه داری گیلان: چند گزارش کارگری از گیلان

چند گزارش کارگری از گیلان

کارخانه پارس خزر

– این کارخانه دارای ۷۰۰ کارگر بوده که در حدود ۹۰ درصد کارگران قراردادی و قراردادهایشان از ۳ ماهه تا یکساله می باشد ده درصد بقیه پیمان سه ساله داشته و یا استخدامی هستند

– شیفت کاری از ۸ صبح الی ۴۵/۱۵ بوده و تک شیفت کار می کنند فقط قسمت رنگریزی دو شیفته می باشند.

– کارگران سرویس ایاب و ذهاب نداشته وقت نهاری نیم ساعت بوده و ۱۰ دقیقه هم صرف صبحانه می شود

کارگران خدمات شهری رشت

– کارگران خدمات شهری رشت علیرغم بارها تجمع اعتراضی و آخرین بار در سال گذشته – ۹۳ مقابل ساختمان شهرداری مرکزی رشت هنوز از بی حقوقی کامل رنج می برند

اکثر این کارگران خدمات شهری – شرکتهای ، سبز زیور ، ظریفکاران شهر باران، و … دستمزدهای خود را با ۱۵ روز تاخیر دریافت می کنند همگی آنها قرارداد موقت که ماهیانه تمدید می شود با کوچکترین اعتراضی لغو قرارداد و از شرکت اخراج می شوند دستمزد فروردین را بیست و دوم اردیبهشت گرفتند و سنوات و پاداش سال ۹۳ را دریافت نکرده اند

با کوچکترین بهانه ای توسط سرکارگر جریمه می شوند این شرکتها تحت نظارت سازمان پسماند شهرداری می باشند بارها هنگام نظافت در خیابان دچار حادثه توسط رانندگان عبوری شده اند در سال گذشته سه تن از این کارگران کشته و عده ای زخمی توسط ماشینهای عبوری شدند

شرکتهای پیمانکار- خدماتی – همیشه حدود ۴۰-۳۵ درصد دستمزد کارگران که از طرف شهرداری پرداخت می شود را به عنوان حق العمل کاری و دلالی می خورند که همواره مورد اعتراض کارگران بوده و تاکنون نتیجه نداده . دستمزد بیشتر کارگران کف دستمزد مصوبه ی دولت سرمایه داری ست. روزانه کاری کارگران از ۵ صبح الی ۱۴ عصر که در هفته یک تا دو نوبت کشیک هم هستند از ۲۰۰ ساعت اضافه کاری فقط ۵۰ ساعت آن محاسبه میگردد. بیشتر کارگران باید مسافت زیادی از کوچه تا خیابان را به تنهایی جارو و تمیز کنند

– شرکت پروژه ای باهنر

این شرکت وابسته به بخش خصوصی کارفرما علی رهبر و در راهسازی آسفالت فعال ست. کارگران هنوز دستمزد فروردین و سنوات و عیدی سال ۹۳ را دریافت نکرده اند. سطح دستمزد حداقل مصوب اداره کار است شرکت باهنر متعلق به کریمی و رهبر و رئیس کارگاه غلامفر می باشد رهبر از شرکای آبرودشمال و نقش گستر است. کارگران آبرود شمال و نقش گستر ۴ الی ۵ ماه دستمزد معوقه طلبکارند و قرارداد موقت می باشند.

(معدن ذغالسنگ سنگرود (لوشان

– آخرین خبر اینکه ، بحث خصوصی سازی معدن همچنان پا برجاست.

در ضمن مدیران معدن به کارگران و نمایندگانشان اعلام کردند کارگرانی که بالای ۲۰-۱۵ سال سابقه ی کار دارند می توانند بازنشسته شدند ۳ نماینده کارگران طرف گفتگو با مدیران معدن می باشند و در این زمینه به کارگران خبررسانی می کننند قابل ذکر ست حقوق کارگران ماهیانه به بانک صنعت و معدن واریز می شود

– معدن هم فعالیت نمی کند

شرکت پروژه ای متاراه

– این شرکت متعلق به بخش خصوصی و مالکان و کارفرمایان آن مجید و حمید سرمه از سرمایه داران مشهدی هستند که در گیلان – رشت برای ساخت مسیر راه آهن از شاه عباسی الی جیرده را پیمانکار اداره راه شده اند. در این شرکت ۱۲۰ کارگر در سال ۹۲ فعالیت میکرد که از نیمه فروردین ۹۳ با حفظ ۲۰ کارگر تکنسین و مهندس بقیه را به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستادند و به کارگران گفتند می خواهید بروید شکایت کنید – آنهم در حالیکه کارگران ۷ ماه حقوق و دستمزد را طلبکار بودند اما اگر شکایت نکنید پس از دریافت طلب مان از اداره راه بر سر کار می توانید باز گردید که از نیمه دوم سال ۹۳ این پروژه ادامه یافت و کارفرما از طریق تماس تلفنی بیشتر کارگران را بازگرداند هیچیک از کارگران و مهندسان شرکت قرارداد نداشته و روزمزد هستند از خرید سنوات در پایان سال خبری نیست کارفرمایان اعلام کردند آنچه به عنوان قرارداد با شما امضا شده صوری و اعتباری ندارد این شرکت در منطقه گیلان ۳ میلیارد تومان از اداره راه طلبکار بوده و ۹ میلیارد تومان هم در منطقه تربت جام ساده و در پروژه های راهسازی طلبکار است آنهم در رابطه با کریدور شمال و جنوب

رنگ گلسار

رنگ گلسار واقع در شهر صنعتی رشت متعلق به بخش خصوصی کارفرما و مالک آن رضایی رئیس صنف الکتریکی و تعداد کارگران ۷ نفر که قبل از عید ۱۱ نفربودند کارگران  قرارداد موقت تک شیفت در ضمن صبحانه کیک و چای و سرویس ایاب و ذهاب ندارد دو سالن سوله به تعداد کم کارگر به علت پیشرفته بودن دستگاهها

کارخانه فولاد خزر و اخراج کارگران

– این کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع ست

کارخانه متعلق به بخش خصوصی و مالک و کارفرمای آن فردی ضد کارگر بنام علی اعتمادی راد است.

– در گذشته در بخش تولید – یک شیفت ۱۲ ساعته کارگران کار می کردند و ۲۴ ساعت استراحت

/ ما از سال گذشته – نیمه دوم سال – با کاهش قیمت فولاد و ورود فولاد چینی ارزان کارفرما اعلام کرد هزینه ی تمام شده پاسخگوی سود ما را نمیدهد و تصمیم به اخراج کارگران گرفت – کارگران در مقابل از کارفرما خواستند آنها را اخراج نکنند اما ساعت کار حضورشان را در کارخانه کم کنند که قرار شد. که زمان استراحت بین دو شیفت کاری مداوم از ۲۴ ساعت به ۳۶ و یا ۴۸ ساعت تبدیل شد در نتیجه از میزان دستمزدها کاسته شده و دستمزد کارگران با فاصله زمانی هر دو ماه یا سه ماه یکبار پرداخت می شد و در هر قسمت اگر ۳ نفر کارگر کار می کرد تبدیل به دو نفر شد.

– در حال حاضر کارگران عیدی و پاداش سال ۹۳ را طلبکار می باشند و دستمزد فرودین را دریافت نکرده اند.

– بعد از عید ۴۵ نفر از کارگران اخراج شدند که این کارگران به اداره ی کار شکایت کرده و پیگیرپرونده شان می باشند- اخراج این کارگران به بهانه های اعتیاد و گفتن حرفهای سیاسی در سطح کارخانه بود.

– البته بعد از عید حدود ۱۵ نفر نیروهای جدید در بخشهای خداماتی و اجرایی جذب شد.

– قابل ذکرست که کارفرما اعلام  کرده نیروهای جدید باید فنی یا لیسانس بوده و دستمزدشان حداقل حقوق کارگر ساده می باشد.

– کارگران دارای قراردادهای موقت که ماهیانه ، دو ماهیانه، ششماهه تمدید می شود کلیه مفاد قرارداد یکجانبه به نفع کارفرما می باشد و دستمزد هم حداقل دستمزد مصوبه ی شورای عالی کار (تو بخوان سرمایه ) ست.

– از حوادث کارگری رخ داده در این کارخانه

۱- سال ۹۲ کارگری بنام بابایی کشته شد که خانواده اش با پیگیری و شکایت توانستند از بیمه، دیه بگیرند.

۲- یک کارگر پایش در اثر سقوط شمش قطع شد.

۳- کارگر دیگری فکش شکسته شد که عید اخراج شد.

۴- سه کارگر دیگر توسط مواد ذوبی سوخته شده و اخراج شدند که شکایت کرده حدود نفری ۸۰-۷۰ میلیون دیه گرفتند.

– اخیراً علیرغم اظهارات علی اعتمادی راد کارفرمای کارخانه، در عرض یک هفته دوازده هزار شمش فولاد فروخته شد.

در حال حاضر کارگران شاغل در کارخانه بصورت کنتراتی و قطعه کاری مشغول به کار می باشند.

– معلمان گیلانی

– همچنان اصرار به طرح همسان سازی دارند – معلمان بازنشسته در این مورد زمانی که برای تسویه حساب مراجعه کردند به علت همین عدم همسان سازی از مبلغ خرید سنوات و مفاسی حساب بازنشستگی میلیونها تومان ضرر کردند

– نیرو تابلو

این کارخانه در شهر صنعتی رشت در حال حاضر با ۱۰-۸ کارگر در حال تولیدست در گذشته نه چندان دور حدود ۴۰ کارگر در آن کار میکرد که بیشتر آنها باز نشست یا اخراج شدند- از ترفندهای مالک کارخانه – مقدم – وجود دو کارت یکی برای ساعات روزانه معمولی کار – ۸ ساعت – و دیگری برای ثبت اضافه کاری بود از این طریق زمان کار مفید کارگران برای بازنشستگی و یا سختی کار را هنگام درخواست کارگران برای بازنشستگی مخفی میکرد و در نتیجه سقف دریافتی حداقل کارگران بازنشسته کاهش می یافت

” فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان”

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.