مطالبات معوقه کارگران رشت

۱- آبرود شمال

۲- آبرود شمال یک شرکت خصوصی که در رشته راه و ساختمان فعال می باشد. مالکان آن فریدون کریمی و علی رهبر دارای فامیلی ( داماد و برادر زن) با یکدیگر می باشند. دفتر شرکت در گلسار و کارگاه شرکت در شهر صنعتی رشت می باشد.

حدود ۳۰۰ کارگر در این شرکت مشغول به کار هستند که از تاریخ دیماه سال ۹۵ تاکنون ( خرداد ماه ۹۶) دستمزد وعیدی و پاداش دریافت نکرده اند.

قابل ذکرست که رهبر در گذشته مرغداری داشته که از سود حاصل از استثمار کارگران و ترفند تعویق دستمزد کارگران مرغداری های خود را افزایش داده مرغداری های وی در مناطق دهسرای آستانه و پیربازار و … قرار دارد بیشتر کارگران قرارداد موقت می باشند.

۲ – کارگران خدمات شهری

کارگران خدمات شهری ( پاکبانان) رشت در بیشتر شرکتهای خدماتی مطالبات چند ماه را طلبکار می باشند مانند کارگران نور تابان نوین که دستمزد ماههای مهر و شهریور و دستمزد و پاداش سال ۹۵ و اردیبهشت ۹۶ را طلبکارند.

کارگران خدمات شهری شرکت سبز زیور ، عیدی و پاداش سال ۹۵ و دستمزد اردیبهشت ۹۶ را طلبکارند و همچنین کارگران فضای سبز و دهکده سبز پوش و … باید گفت، کارگران خدمات شهری رشت بارها با تجمع مقابل مراکز دولتی ( استانداری ، فرمانداری، شهرداری ، تامین اجتماعی ) هنوز نتوانسته اند از وضعیت قرارداد موقت بصورت استخدام دائم در تعاونی شهرداری در بیایند.

در انتخابات شورای شهر با ریختن تک رای خود برای همکار و پاکبان خود علی پور که فردی بسیجی ست در تلاشند شاید وی به عنوان نماینده آنها بدنبال این خواست مهم کارگران خدمات شهری باشد.

قابل ذکرست شایعه شده ست که به علی پور پیشنهاد پرداخت دو میلیار تومان به همراه یک خانه در بهترین نقطه شهر و یک ماشین شاسی بلند شده ست تا وی انصراف دهد که قبول نکرده ست.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.