منوچهر: اولدوز و کلاغ ها

اولدوز و کلاغها

دستان یاران

بگشوده آغوش

بگرفته در بر

خونین کبوتر

سرخین زبانی

از نجد بابک

سرخ جامه ای

بشکافته اش سر

با مرگش

این کُشته

ز بند دژخیم

رها گشته

آذری یلی

خرمدینی کلیبری

عاشیق لری

کارگری

بر

دار سرمایه

پرچم سرخش

برافراشته

در

کنیسه ی بابک

” گوهر دشت”

سرداب مرگ

عباسیان

این بربران

این کرکسان

یغما بران خوان

تارا جگران جان

وین سلاخان

بیدریغ

با

درفش و داغ

تازیانه و شلاق

تخت و صلیب

اما…

ایستاد شاهرخ

یکه و تنها

رخ به رخ

چشم در چشم قاتلان

نترس و تمام رخ…

پاداش جلاد

زهر خند پیشوا

چفیه و دینار

در هم و دلار

تقدیم به نام بلند فعال کارگری « شاهرخ زمانی» کشته شده در زندان سرمایه- گوهر دشت کرج

شهریور ۹۴ منوچهر

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.