منوچهر: شیربچه لوشان

شیر بچه لوشان

ایستاده

 برنا بلوطی تناور

با ریشه های پیچ پیچ

در بن خاک بکر

با چهره ای سرخیده

ز نوازش آفتاب

و دستانی

ورزیده از کار

مشهد

سپیده دمان

دهه شصت

دژخیم

تفنگ در دست

سر میدهد

فرمان کینه

می رویند

گلبوته های سرخ

 بر دشت سینه

شیر بچه آسمان سرا

 قفل بر دهان

 با لبخند سکوت

 سرشتی پاک

بدور از جنگلهای تمشکهای وحشی

انار های سرخ خندان

می خسبد بر خاک

تقدیم به انوش کمونارد تمام عیار

به پاس پایمردیش

منوچهر خرداد ۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.