نامه ای از مومیا ابوجمال*

من به مبارزه علیه حکم ناعادلانه ای که علیه من صادر شده ادامه می دهم. شاید موفق شویم یک چند افسانه خطرناک را از بین ببریم، افسانه هایی که به تفکر ما تحمیل شده اند. به عنوان مثال افسانه “حق” برخورداری از یک هیئت منصفه  بی طرف و غیرطرف دار در دادگاه یا هیات منصفه هایی از میان خودمان ، افسانه حق دفاع کردن از خود، یا اصلا افسانه حق برخورداری از یک محاکمه سالم. همه این ها تقریبا حق واقعی نیستند، بلکه امتیازات قدرتمندان و ثروتمندانند. برای ضعفا و فقرا این ها مثل حباب صابون اند که به محض این که انسان به آن دست بزند و بخواهد آن را به عنوان چیزی واقعی و مادی برای خود مورد استفاده قرار دهد، می ترکد. انتظاری نیست که رسانه ها در این مورد  اطلاع رسانی کنند. آن ها نمی توانند کاری بکنند، زیرا منافع رسانه ها و حکومت و هم چنین منافع کنسرن های بزرگ که  به خدمات این هردو سرپا هستند، تنگاتنگ به هم گره خورده اند.

اما من می توانم این کار را بکنم.

و من این کار را خواهم کرد، حتی اگر مجبور باشم آن را در زیر سایه مرگ به انجام برسانم.

از سلول انتظار مرگ

مومیا ابوجمال، دسامبر ۱۹۹۴

* این نامه در۲۷/۵/۲۰۰۱ برنده جایزه اریش- موزام در لوبک آلمان شد.

 

دادخواست مومیا ابوجمال برای لغو اعدام در جهان

دادخواستی به نام مومیا ابوجمال فعال حقوق شهروندی آمریکا به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آماده شده است. در این دادخواست علیه مجازات اعدام برای مومیا ابوجمال و علیه مجازات اعدام مردان و زنان و کودکان بیشماری که در زندان های آمریکا در خطر اعدام هستند و به طور کلی علیه اعدام د ر جهان و خواست الغای جهانی این حکم صحبت شده است.این دادخواست توسط مومیا ابوجمال و حامی اصلی او رابرت. ار. برایان وکیل او تهیه شده است. شما که مخالف اعدام به طور کلی چه در آمریکا چه در ایران یا چین یا هرجای جهان هستید می توانید با امضای این دادخواست با مومیا ابوجمال و هزاران انسان مخالف مجازات اعدام در جهان همراه شوید و نظر خود را در این باره اعلام کنید.

این دادخواست را می توانید در آدرس زیر امضا کنید:

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?Mumiala

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.