نظام آباد و بجنورد و اکنون نوبت شهرک “درچوبین” است

ارازل و اوباش اسلامی بدنبال فجایع نظام آباد قزوین و بجنورد اصفهان اکنون در پی تدارک فاجعه مشابهی در شهرک “در چوبین” اند. طبق گزارش رسیده، در پی واقعه نظام آباد، چند تن از دست اندرکاران و براه اندازان این فاجعه اخیرا به در چوبین آمده و در مذاکره با شورای اسلامی شهر دست بکار طرح توطئه مشابهی برای اخراج سه هزار خانوار افغانی ساکن این شهرک اند. این خانوارها عمدتا مردم زحمتکشی هستند که بکار کشاورزی در این شهرک که در ۸ کیلومتری قزوین قرار دارد اشتغال دارند.

در این رابطه مسئولین شورای اسلامی به تعدادی ارازل و اوباش پول داده اند تا برای اذیت و آزار خانواده های افغان دست بکار شوند تا با براه انداختن موج افغان آزاری و تحریک دیگران به شرکت در آن، ساکنین افغان را وادار به ترک این شهرک کنند. این ارازل اوباش در اجرای این طرح به باغات رفته، موتورها و تلفن های همراه کارگران و کشاورزان افغان را با قلدری و فحش و ضرب و شتم مصادره نموده، یا با تلفن به ۱۱۰ مامورین را خبر کرده، آنها هم پس از دستگیری بدون دلیل افغان ها، وسائل آنها را گرفته و بعد رهایشان می کنند.

این ظاهرا مرحله مقدماتی طرحی است که در حال حاضر در حال پیاده شدن است. ولی نباید فکر کرد که داستان به همین جا ختم خواهد شد. مسلما آنها با این اذیت و آزارها دارند ورود به  مرحله بعدی را که مانند فاجعه نظام آباد یا بجنورد، ریختن و آتش زدن خانه ها و کشتار مردم زحمتکش افغان است مقدمه سا زی می کنند. باین معنا که اگر نتوانستند با این ایذاء و آزارها خانواده های افغان را وادار به ترک شهرک کنند، مرحله دوم را به مرحله عمل در آورند. باید قبل از آنکه این جانیان اسلامی فرصت ارتکاب  چنین جنایتی را پیدا کنند، با افشا و پخش وسیع و پیگیر این توطئه، از وقوع آن جلوگیری بعمل آورد.

بنظر می رسد این وقایع اجزاء اولیه طرح بزرگتر و جامعتر برای یورش وسیعتر به خانواده های کارگر و زحمتکش افغان است. باید مطمئن بود که اگر جلوی این توطئه در همینجا و با قاطعیت گرفته نشود، جمهوری اسلامی تا حد یک نسل کشی خونین پیش خواهد رفت. بنا بر این، قدرت عمل جمهوری اسلامی بستگی به عکس العمل ما به این جنایات و دفاع مان از خانواده های افغان دارد.

 

ننگ بر جانیان و ارازل و اوباش اسلامی که ادامه دهنده بی کم و کاست جنایات همان جانیان صدر اسلام اند.

 

مرگ بر ناسیونالیزم افغان ستیز ایرانی که هیزم بیار معرکه جنایتکارانه جمهوری اسلامی بر علیه زحمتکشان افغان است.

 

درود بر کارگران و کمونیست های انترناسیونالیست که تنها متحدین طبقاتی کارگران و زحمتکشان افغان اند.

سیامک ستوه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.