پایان فرجه کارگران ایران خودرو به کارفرمایان سرمایه

امروز (۱۴ بهمن) در ایران خودرو گفتگوهایی میان کارگران حول خواست ها و مطالباتی که طی اعتصاب غذای هشت روزه شان برای آن مبارزه کردند، جریان داشت. فرجه ای که کارگران برای کارفرمایان سرمایه تعیین کرده بودند، فردا به سر می رسد و صحبت بر سر این است که اگر به مطالباتشان جواب مثبت داده نشود، چه خواهند کرد. روحیه کارگران بالاست؛ بخش عمده ای از کارگران از خواباندن چرخ تولید حرف می زنند و تعداد دیگری نیز اعتصاب غذا را به میان می کشند. اطلاعیه ای در قسمت های مختلف کارخانه نصب شده که حاکی از آن است، ۳۰% آکورد به کارگران بخش تولید، ۲۰% کارگران پشتیبانی (مثل تعمیرات و …) و ۱۰% به کارگران ستادی داده خواهد شد. قابل ذکر است که کل آکورد ۱۰۳ هزار تومان است. پاداش هم قرار است همین روزها پرداخت شود. کارگران می گویند به خاطر گرانی و سطح پایین دستمزدها این ۳۰% از آکورد ۱۰۳ هزار تومانی دردی از کوه مشکلاتشان را حل نمی کند. بماند که ستادی ها تنها ۱۰% از آکورد شامل حالشان می شود و از مدت ها قبل همسو با دیگر کارگران نسبت به پایین بودن آن معترض بودند.

یکی از خواست‌های عمده‌ کارگران افزایش ۲۰% پایه‌ی دستمزد‌ها بود، که در این بخش‌نامه‌ها از آن حرفی به میان نیآمده است. اینکه چه خواهد شد، به طور قطع و یقین فردا و روزهای آینده مشخص خواهد شد. رفت و آمد عوامل کارفرمایان امروز مشهود بود که می خواستند روحیه کارگران را برآورد کنند.

آنچه می توان گفت این است که روحیه کارگران بالاست اما اینکه کارگران چه خواهند کرد به عوامل بسیاری منوط است. فراموش نکنیم که این حرکت اعتراضی در جنبش کارگری، خودپو و خودانگیخته است و زمانی می توان از قبل روند مبارزه را پیش بینی کرد که اعتصاب بر مبنای یک سازماندهی شورایی علیه سرمایه شکل گرفته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.