کشتار ماهانۀ ۸۰ کارگر افغان در ایران

هر ماه ۸۰ کارگر مهاجر افغان در جهنم سرمایه داری ایران کشته می شوند. برخی از آنان هنگام ورد به ایران برای  فروش نیروی شبه رایگان کار شان به سرمایه داران ایرانی، توسط وحوش مرزی جمهوری اسلامی سرمایه به رگبار بسته می شوند و تعدادی از آنان با دستمزدی بسیار نازل درمرگبارترین شرایط کاری توسط صاحبان جانی سرمایه قربانی کسب سودهای کلان می گردند.

بعلت موج  مهاجرت  اخیر مردم کارگر از خاورمیانه به اروپا که کارگران افغان بعد از مردم جنگ زده و پناه جوی سوریه دومین گروه مهاجرین را تشکیل می دهند،  کشتار کارگران افغان در مرز ایران  توسط مرزبانان جنایتکار جمهوری اسلامی  سهم بیشتری را در رقم ۸۰  کشته پیدا کرده است. زیرا این انسان های نفرین شده و داغ لعنت خورده برای رسیدن به ترکیه جهت رفتن به اروپا، مجبورند از مرز ایران بگذرند.

 جمشید کارگر

۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵

منبع : نمایندگی های وزرات امور مهاجرین افغانستان در ایران.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.