گشایش صفحه اینترنتی هنر و ادبیات کارگری

جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر با افق لغو کارمزدی، جنبشی علیه اساس اقتصادی نظم اجتماعی موجود می باشد. بنابراین  مبارزه طبقاتی کارگران  با چنین افقی  باید  به تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، ادبی، هنری و …  گسترش یابد. زیرا طبقه ای که رسالت تاریخی تغییر بنیادی جامعه مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار یعنی رابطه اجتماعی  سرمایه و استقرار جامعه سوسیالیستی را بر عهده دارد، باید جامعه  کنونی را در تمام قلمرو های مادی و اجتماعی اش و از جمله  در ادبیات، هنر، فرهنگ، ارزش های اخلاقی، معیار های انسانی و …  مورد انتقاد و تعرض رادیکال قرار دهد و در تقابل با فرهنگ ، هنر، ادبیات و…  مسلط طبقه حاکمه،  بعنوان روبنای حافظ و باز تولید کننده نظام بشر ستیز سرمایه داری،  اعتراض خویش را علیه نظم غیر انسانی و ظالمانه سرمایه،  به اندیشه ای پویا بر بستر فرهنگ، ادبیات وهنر آن جامعه تبدیل سازد. به این ترتیب که انقلاب اجتماعی خویش، اهداف، افق ها، انتظارات، آرزوها و باورهای تاریخی و انسانی  این انقلاب را بصورت رمان، نمایشنامه، نوول، شعر، فلکلور و… در مقابل هنر، ادبیات،  فرهنگ  و اندیشه طبقه مسلط قرار دهد.  باید تاریخ جامعه را با روایتی طبقاتی مبتنی بر ماتریالیسم انقلابی به ذهنیت معترض و مبارزاتی توده های طبقه اش مبدل کند . بطور کلی مبارزه طبقاتی خود را در تمامی این عرصه ها، علیه نظم مسلط سرمایه گسترش دهد، زیرا  بالندگی و بلوغ مبارزه طبقاتی بدون گسترش به این عرصه ها ممکن نیست. عرصه ها و قلمرو هایی که  آینه منعکس کننده گسست واقعی طبقه کارگر یک جامعه در زمینه سیاسی و نظری و طرح مطالبات مستقل و تاریخی اش از بورژوازی می باشد.

 بعد ازمقدمه فشرده فوق که در واقع بیان درک ما فعالین لغو کار مزدی از ضرورت انکشاف مبارزه طبقاتی در قلمرو های فرهنگی و اندیشگی  جامعه کنونی می باشد، بعنوان ادای وظیفه  به سهم خویش هرچند بسیار محدود، باز گشایی صفحه ای بنام ادبیات و هنر کارگری را در سایت  اینترنتی سیمای سوسیالیسم اعلام میداریم و درحد امکانات محدود خویش تلاش  خواهیم نمود تا این   صفحه به ظرفی  جهت انعکاس سروده ها و نوشتار ها و ترجمه های ادبی و کارهای هنری با مضامین کارگری طبقاتی رفقای کارگر و فعالین کارگری که در این زمینه ها دارای ذوق و انگیزه می باشند، تبدیل گردد. مسلم است که ادامه کاری پر بار این صفحه کاملاً به همکاری رفقای کارگر دست اندر کار در این قلمرو ها نیاز  دارد. مسؤلیت ادا ره این صفحه و انتخاب مطالب و نوشته های ادبی و … جهت درج در آن بعهده من قرار گرفته است. لذا از تمامی رفقای علاقمند به همکاری و تحرک بخشیدن به مبارزه طبقاتی در این قلمروها خواهشمندم سروده ها، مطالب، نوشته ها و کارهای هنری خود را به آد رس اینترنتی من که در زیر امضای اینجانب نوشته شده است، ارسال نمایند.

   صفحه هنر و ادبیات کارگری را با درج مطلبی تحت عنوان ” ادبیات معاصر ایران در نگاه طبقه کارگر  که مقدمه دفتر شعری بنام ” در شط جاری تاریخ بقلم م الف  می باشد و چند سروده دیگر از رفقا آغاز می کنیم .

 ۱۰ـ۹ـ۲۰۰۷          جمشید کارگر

            lanjani@hotmail.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.