یکم شهریور خیابانها مال ماست

از همه مردم ،از دانشجویانی که دائما” تحت فشار و در خطر دستگیری و ستاره دارشدن هستند ،از کارگران و معلمانی که ماهها حقوق و دستمزد شان را نمی دهند و دائما” تحت فشار اخراج و بیکاری قرار دارند ، ، زنان و مردانی که در خیابانها و پارک ها تحت تفتیش و اهانت قرار دارند ، جوانانی که هیچ امیدی به آینده ندارند و بیکار ودر به در دنبال کار می گردند ، از کارمندان و پرستارانی که در فقر و گرسنگی و آرزو های شان و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند  ، از کودکان کار و خیابانی که از درس و بازی محروم شده و با تن ضعیف و نزارشان زیر بار کارهای سنگین و آواره در خیابانها امیدی به آینده ندارند  و از  دانش آموزانی که با اراجیف درس های خرافی  و افکار ارتجاعی ضد علمی حاکم  بر آموزش و پرورش، گمراه می شوند، از زنانی که به خاطر اقتصاد ورشکسته و سیاست های چپاولگرانه حاکمیت و فقر و فلاکت تحمیلی مجبور به تن فروشی شده اند ، از مردان و زنانی که با سیاسیت های اعتیاد ساز و واردات مواد مخدر توسط برادران قاچاقچی گرفتار اعتیاد شده اند  ، از همه ی اقشاری که از بیکاری، گرانی و تورم ، از گوشت و مرغ  آلوده ، از برنج و شیر آلوده، از آب و هوای آلوده ، از بنزین و پارازیت های سرطانزا در خطر و مرگ زود رس قرار دارند، از تمامی انسانهای که سلامتی

جسمی و روانی شان به عمد توسط غارتگران ثروت مردم در خطر جدی است :

می خواهیم فردا یکم شهریور با ما به  خیابانها بیائید .

ما فردا روز شنبه یکم شهریور از ساعت یک الی پنج بعد از ظهر در مقابل درب ورودی و خیابانهای اطراف  ساختمان وزارت بهداشت در خیابات حافظ – خیابان جمهوری خواهیم بود ، مردم بیاید :

 به این همه ظلم و ستم ، به این همه غارت و چپاول و … اعتراض کنیم.

مردم آزادیخواه اگر امروز اعتراض نکنیم ، اگر فردا اعتراض نکنیم ، اگر اعتراضات خود را تا به نتیجه رسیدن ادامه ندهیم، غارتگران ما را از طریق گرسنگی، بیکاری ، از طریق گرانی و تورم ، با مواد غذایی آلوده ، با آب و هوای آلوده ، با پازازیت و بنزین سرطانزا ، … که به عمد و برای افزایش سود و غارت بیشتر ثروتهای عمومی است نابود خواهند کرد.طی چند سال گذشته بیمارها ی مانند سرطان، انواع عفونت ها ، بیماریهای مسری واسترس ، افسردگی  … که بیشتر شان منشا عمدی توسط حاکمیت دارند به شدت افزایش یافته اند.

فردا ما به خیابان ها می آئیم ، فردا اولین روز اعتراض ماست، اما آخرین اعتراض نخواهد بود، ما تا زمانی که به خواسته هایمان نرسیم در هر نقطه ای که بتوانیم دست به اعتراض خواهیم زد و بدون شک قبل از هر اعتراضی به همه مردم اطلاع خواهیم داد

اعتراض ما فردا به وزیر بهداشت است

بهداشت و سلامتی حق ماست

ساکت نخواهیم شد، تا حق خود نگیریم

ما می خواهیم زنده بمانیم

۳۱/۵/۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.