اسرائیل آفریده سرمایه، رهائی فلسطین امر عاجل کارگران دنیا است.

0 بازدید

جاده طولانی منتهی به تأسیس دولت اسرائیل توسط بورژوازی یهود و حمایت فعال اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی، ایدئولوژیک عظیم ترین قطبهای شریک و رقیب سرمایه جهانی مهندسی شد و لباس اجرا پوشید. دروغی…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۳۶-۳۹

3 بازدید

سرمایه های ربائی و سوداگر در دوره های متمادی پیش از سرمایه داری، در صورتبندی های اقتصادی – اجتماعی متفاوت وجود داشته اند. اولی برای ظهور و نقش بازی به تنها چیزی…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۳۲-۳۳

1 بازدید

توده انبوه پولی که به سرمایه بازتبدیل می شود، حاصل فرایند بازتولید در مقیاس غول آسا است، اما کل این حجم عظیم پول یا سرمایه استقراضی، الزاما سرمایه در حال بازتولید نیست.…

سرمایه، اردوگاه دموکراسی و هولوکاست مدنی، دموکراتیک غزه!!

44 بازدید

سرمایه فقط مشتی کالا، پول، کارخانه، بازار، بنگاههای تجاری، بانک، زرادخانه های تسلیحاتی، راه، جاده، تراست، مستغلات، سیستم حمل و نقل، بازار بورس و شبکه های اختاپوسی مالی نیست، سرمایه فقط ساختار…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۲۷-۳۱

0 بازدید

ریشه کل بحران های سرمایه داری در سرشت خود سرمایه، در وجود سرمایه، در ژرفنای رابطه خرید و فروش نیروی کار، در عمق رابطه تولید اضافه ارزش است. تولید سرمایه داری تولید…

«منشور آزادی، رفاه، برابری» یا برنامه انقلاب بورژوا سکولار دموکراتیک؟!

1489 بازدید

فرق بارز آنچه زیر نام «منشور آزادی، رفاه، برابری» انتشار یافته است با منشور ۲۰ امضاء، میثاق سلطنت طلبی موسوم به «مهسا»، بیانیه «همگامی» جمعیت لیبرال راست و چپ، پلاتفرم مشروطه خواهان…

شورش کارگران جهان چیت

1317 بازدید

نقل از کتاب تاریخ جنبش کارگری ایران جلد اول ن – پایدار — به یاد اعتصاب اردیبهشت ۱۳۵۰ کارخانه جهان چیت در شهر کرج قرار دارد. سرمایه دار صاحب شرکت محمدصادق فاتح…

جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار

1040 بازدید

بحث را با توضيح کوتاهی پيرامون شوراهای ضد سرمايه داری و تفاوت بنيادی آن ها با آنچه ديگران شورا می نامند،
شروع کنيم . شوراها برای ما، جنبش متشکل آحاد توده های کارگر…

بازنشر یک مصاحبه در اولین سالگرد خاموشی رفیق عزیز زنده یاد، امیرحسین احمدیان

3445 بازدید

به مناسبت درگذشت دردناک امیرحسین احمدیان مصاحبه «سیمای سوسیالیسم» با ناصر پایدار   سیمای سوسیالیسم: تا جائی که می دانیم شما در درون سازمان مجاهدین خلق و سپس «بخش م. ل مجاهدین…

1 2 3 6