حسن عباسی: رژیم اسلامی سرمایه و فاجعه محیط کار و زیست در ایران

رژیم اسلامی سرمایه و فاجعه محیط کار و زیست در ایرانhttp://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/رژیم-اسلامی-سرمایه-و-فاجعه_ی-محیط-کار-و-زیست-ایران-حسن-عباسی.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.