کنسرن های کشاورزی و مواد غذایی

در اواخر قرن ۱۹ تولید صنعتی مواد غذایی در انگلیس، که بزرگ ترین قدرت جهانی آن زمان بود، آغاز شد. اولین شرکت های کشاورزی با خصلت جهانی با دلایل مختلف رشد کردند. اقتصاد کشاورزی مکانیزه شد. مواد شیمیایی تازه وارد بازار شد. حمل و نقل با راه آهن، کشتی، و بنادر انجام گرفت. تغییرات انقلابی در این زمینه انجام شد. نگهداری و انبارداری محصولات بهتر شد. http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2017/12/koncarn.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.