احکام بیدادگاههای کارگر کش سرمایه را با اعتصاب سراسری طبقه خود پاسخ گوئیم.

113 views

حکم زندان کارگران هفت تپه حکم قهر سرمایه علیه جنبش کارگری است. رژیم درنده اسلامی سرمایه داری در اقدام موحش و دهشت زائی که اوج بربریت ناشی از دهشت و هراسش را…

اعتصاب غذا در پتروشیمی پردیس

240 views

اختصاصی”نفت ما “/ اعتراضات کارکنان پتروشیمی پردیس وارد فاز جدید شد؛ اعتصاب غذا در پتروشیمی پردیس بعد از بی توجهی مدیران این شرکت به محتوای نامه کارکنان و عدم ارائه دلیل منطقی…

به یاد رفیق پرویز نعمان

116 views

  پرویز نعمان در سال ۱۳۱۳ در یکی از محلات جنوب تهران در خانواده ای یهودی به دنیا آمد. او از شرایط کار و زندگی استثمارشوندگان برخاست و همین شرایط وی را…

.به حمایت از مقاومت کارگران کوبانی برخیزیم. حساب کارگران کرد را با ناسیونالیسم ارتجاعی کرد یکی نکنیم

78 views

کوره های آدم سوزی سرمایه جهانی در خاورمیانه و سوریه، اینک در آستانه بلع کارگران کردی است که همراه زنان و کودکانشان در محکمه توحش سرمایه محکوم به سوختن و سلاخی شده…

چهار کارگر پلی اکریل، در بندِ سرمایه

174 views

پیش از پرداختن به اعتراضات کارگران پلی اکریل طی یک ماه گذشته ، لازم است به این نکته اشاره کنیم که اعتراضات کارگری مختص این واحد تولیدی نمی باشد. هم اکنون کارگران…

امریکا ستیزی دیروز، امریکا گرائی امروز، سلاح های واحد توحش علیه توده های کارگر

184 views

این روزها، رسانه های جمعی ارتجاع بورژوازی، در در داخل جامعه ایران و در سطح بین المللی، به صورت بسیار کم سابقه ای اسیر غلغله است. « اوباما در سیاست خارجی خود…

رفرمیسم راست و چپ و فلسفه تلاش برای برائت از اتهام ضد سرمایه داری

91 views

کانون ائتلاف رفرمیسم راست سندیکالیستی، رفرمیسم چپ حزب باز، ناسیونالیستهای غصه دار بی حقوقی و مظلومیت بورژوازی صنعتی و همه طیف مخالفان جنبش ضد سرمایه داری و برای محو کار مزدی طبقه…

توده ایسم «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» و فرصت طلبی زشت برخی محافل رفرمیسم چپ

82 views

در طول هفته های اخیر شماری از محافل رفرمیسم چپ بسیار عامدانه و به گونه ای عمیقاً فرصت طلبانه، غیرانسانی و زشت سعی کرده اند، تا پدیده موسوم به « کمیته هماهنگی…

شورش گرسنگان، سقوط دولت ها، تلاش سرمایه جهانی برای رفع خطر میدان داری توده های کارگر

93 views

تزها ۱. زنجیره سراسری نظم سیاسی، تولیدی و حاکمیت سرمایه داری در ضعیف ترین حلقه های خود شروع به انفجار کرده است. طوفان خیزش ها از جامعه ای به جامعه دیگر گذر…

(به کارگران ایران خودرو! ( پیرامون نامه ارسالی برای کنفرانس سراسری کارگران اتوموبیل سازی آلمان

71 views

اقدام شما در ارسال پیام برای کنفرانس سراسری کارگران اتوموبیل سازی آلمان کاری ارزنده است. ما بردگان مزدی سرمایه در سراسر دنیا طبقه واحدی را تشکیل می دهیم. طبقه فروشندگان نیروی کار،…