(منوچهر: یادواره (یک دقیقه سکوت

469 بازدید

  با تو می شد درتن کوهستان برفراز صخره ها همره مه و خورشید و فلک سرداد سرود هستی را یا که همره رود و جنگل با ستاره ها داشت زمزمه ها…

منوچهر: چالوس

331 بازدید

سال شصت فصل پاییز سپیده دمانی دهشت انگیز رهایی رگه های نور در لایه های ابرهای روز گوشواره های ماهی در پچ پچ با موج ز هولناکی رازی سر به مُهر در…

منوچهر: تراژدی غزال تیز پا

944 بازدید

در گلشن نوجوانی رفیقی شفیق بردبار و سلیم بودش گلی با ذهنی آسمانی من و محمود خاکی و زمینی من و امیر و تابستانهایی داغ و کارگری… فسانه نیما صدای گرم شاملو…

منوچهر: اولدوز و کلاغ ها

903 بازدید

اولدوز و کلاغها دستان یاران بگشوده آغوش بگرفته در بر خونین کبوتر سرخین زبانی از نجد بابک سرخ جامه ای بشکافته اش سر با مرگش این کُشته ز بند دژخیم رها گشته…

جمشید کارگر: پویائی

469 بازدید

پویایی    پرواز پرستوی اندیشه ، از تنگنای هستی با خویشتن  بیگانه ، در سپهر هستی آگاه یگانه   و  ترنم سبز درختان آغوش ، با  سمفونی دگرگونی   و شکوفایی گل…

منوچهر: ملوان انزلی

337 بازدید

بوی ماهی و دریایِ مه گرفته هیاهویِ شنبه بازار انزلی شمیم آلاله های تالاب میرسد از راه دور … آرامش پیش از توفان دریا و سهمگینی امواج در تلاطم و قیقاج هنگامه…

سیاوش: سه شعر

472 بازدید

  فراخوان ای  شب زده  را رفیق  و  یاور                                  برخیز   و   بپا شو  ای   برادر کز وحشت ِ شب در انجماد ست                                  خون  در رگ ِ لاله های ِ  پر پر از…

منوچهر: عقاب تیزپرواز

355 بازدید

عقاب تیز پرواز گاهِ پنجا و هشت پویه ی گفتما نهایی سرخ و بی پروا در دشتِ شقایقها سالِ تند پیچِ کارزارِ طبقاتی ساعتِ شکوفاییِ شوراهایِ کارگری … کارگر زاده ای دانشجو…

منوچهر: شیربچه لوشان

326 بازدید

شیر بچه لوشان ایستاده  برنا بلوطی تناور با ریشه های پیچ پیچ در بن خاک بکر با چهره ای سرخیده ز نوازش آفتاب و دستانی ورزیده از کار مشهد سپیده دمان دهه…

حقیقت اسطوره

623 بازدید

فواره ی فقر در شرنگ فوران قصه ی شبهای طولانی ستم ستمکاران اسطوره ی هستی در نقطه ی پایان ساحل آرامش با لبانی برآماسیده از کف دریا دود و مه زده در…

کارگر برخیز

607 بازدید

برخیز ای داغ بردگی بر کتف سنگین ترین رسالت تاریخ بر دوش برخیز، بردۀ مزدی ! مرداب سیاه سکوت را در توفش خروش خویش طوفانی کن.   این زندگی نیست گند زار…

سیاوش: شعر

686 بازدید

مَرامش   سرقت از  نیروی ِ  کار ست                              سلاحش  جوخه ی  اعدام  و دار ست در عصر ِ  جنگ و استثمار و سرکوب                              گلوله    منطق ِ     سرمایه دار ست قلم   از  وصفش  عاجز …

پذیرش و تسلیم

735 بازدید

 پذیرش  و تسلیم ،  زیستنی گیاهواره ،  با اندیشه هایی زرد در همۀ فصول و سرگردان درآسمان اِنتزاع . تا زمانی که فریاد برآوری  نه و تمامی فریادی شوی ،               رها…