وبلاگ سایت

تمامی مطالب منتشر شده در این تارنما در این صفحه قابل مشاهده است. ترتیب بندی بر اساس زمان انتشار می باشد.

هشتم مارس، کدام جنبش، با کدام مطالبات وعلیه کدام نظام؟

دلباختگان اصلاح سرمایه داری هیچ فرصتی را برای انحلال مبارزات کارگران در نظم بردگی مزدی و برای بستن سد بر سر راه هر نوع اعمال قدرت ضد سرمایه داری طبقه کارگر از دست نمی دهند.  بحث بر سر بی نقابان…

//

کارگران جهان و جنگهای موازی و مکمل سرمایه داری

این روزها در سراسر سوئد سخن از جنگ است. جامعه ای که زمانی به کارنامه «حقوق کودک» و سیستم آموزشی خود می بالید، اکنون کودکانش لرزان از جنگ، معلمانش با درسنامه زندگی در طوفان تهاجمات جنگی در کلاس درس حاضر…

/

شور زندگی

خورشید در هر سپیده دم این جا با درد و رنج شب می زاید و زمستان با سرمای سکوتی تلخ در چهار فصل سال تکرار می شود **** مردان و زنانی در هیات جلادان اوهام مغزهای کپک زده را جون…

/

تاريخ نويسى آشفته

بهروز جليليان behrouzan@gmail.com مرورى بر مجموعه دو جلدى: ” تاريخ صد ساله احزاب و سازمان هاى سياسى ايران (۱۲۸۴-۱۳۸۴)” جلد اول ( از انقلاب مشروطيت ۱۲۸۵ تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷)، يونس پارسا بناب، ۲۰۰۴. انتشارات راوندى، آمريكا، ۷۱۹ صفحه. جلد…

سرمایه داری، دیکتاتوری و دموکراسی

آنچه تاریخا زیر نام دیکتاتوری مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است، شکلهای مختلف سرکوب و قهر عریان از داغ و درفش، شلاق و به قداره بستن بردگان نامنقاد، تا غل و زنجیر، طویله افتادن، تازیانه خوردن، سلاخی شدن دهقانان…

//

افزایش انفجارآمیز قیمت ها، ریشه در کجاست؟

افسانه ضحاک و قفل شدن هر روز او با به بلع خون انسان‌ها با هر روایتی به هر حال افسانه است ،  اما قفل شدن افسانه بقای محتضر سرمایه به کاهش بدون هیچ توقف کار لازم توده های کارگر نه…

//

ترانه بیداری

سرما شلاق می زند شلاق شلاق خاطره ای در یاد باد زوزه می کشد چون گرگی گرسنه در کمین در روزی خاکستری خاکستر فراموشی خاکستر امیدی در برزن تنهایی کورسوی خاطره ای همچون ستاره ای در کهکشانی دور چشمک می…

/

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۳۲-۳۳

توده انبوه پولی که به سرمایه بازتبدیل می شود، حاصل فرایند بازتولید در مقیاس غول آسا است، اما کل این حجم عظیم پول یا سرمایه استقراضی، الزاما سرمایه در حال بازتولید نیست. درآمد سرمایه داران مرکب از دو جزء است.…

سرمایه، اردوگاه دموکراسی و هولوکاست مدنی، دموکراتیک غزه!!

سرمایه فقط مشتی کالا، پول، کارخانه، بازار، بنگاههای تجاری، بانک، زرادخانه های تسلیحاتی، راه، جاده، تراست، مستغلات، سیستم حمل و نقل، بازار بورس و شبکه های اختاپوسی مالی نیست، سرمایه فقط ساختار نظم، حقوق، مدنیت، دولت، قانون، پارلمان، ارتش، پلیس،…

//

کودک و جنگ

خاک و بود و آهن و کودکی لب ورچیده حیران و بغض آلود ******* از زیتون خون می چکید جای روغن و مردانی با لوله های آتشین زیتون را سوزاندند ******** آن جا انسانیت مرده بود دود بود و غبار…

/

سرمايه جهانی و کوره بشرسوزی غزه

دو میلیون و سیصد هزار زن، کودک، پیر، جوان، محبوس سیاهچالی هستند که هیچ منفذی برای هیچ ارتباطی با دنیا بر رویش باز نیست. راه ورود هر شکل آذوقه، دارو، هر چه که نیاز قهری زنده ماندن است به آن…

//

پرولتاریا و فرایند انقلاب ضد سرمایه داری

هیچ نظام اجتماعی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیازش رشد یافته باشد مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر جدید، هیچ گاه قبل از آنکه شرائط مادی وجود آن در چهارچوب جامعه قدیم به حد بلوغ رسیده باشد،…

/

علیه ارتجاع حماس، اما از منظر کدام طبقه و کدام جنبش؟

باز نشر علیه ارتجاع حماس، اما از منظر کدام طبقه و کدام جنبش؟ حماس به طور قطع بخشی از ارتجاع بورژوازی، سد راه هر جهتگیری ضد سرمایه داری طبقه کارگر، دشمن هر میزان آزادی و حقوق واقعی توده های کارگر،…

/

جنبش لغو کار مزدي هم استراتژي، هم تاکتيک

تأثیرپذیری عمیق از اقتصاد سیاسی بورژوازی در تبیین شیوه تولید سرمایه‌داری و آویختن نابحق این تبیین به آموزشهای مارکس! در میان محافل و جریانات چپ بین المللی قدمتی بسیار طولانی و وسعتی کاملاً جهان شمول دارد. تشریح مناسبات کاپیتالیستی با…

/

میزگرد «فریدون پرهام»، بی شرمی عمال سرمایه

ره پنهانی میخانه ندانست کسی جز مغ و قاضی و شیخ و دو، سه رسوای دیگر برای اینکه ابعاد بشرستیزی سرمایه داری را در هر پهنه، حوزه، سپهر، از جمله در عرصه آفرینش وقاحت تا حدی بشناسید بدون شک باید…

/