وبلاگ سایت

تمامی مطالب منتشر شده در این تارنما در این صفحه قابل مشاهده است. ترتیب بندی بر اساس زمان انتشار می باشد.

چرا توده کارگر، «زن، زندگی، آزادی» را جنبش خود ندید؟!

حدود شش ماه است که آوازه «انقلاب زن، زندگی، آزادی» مرزها را پشت سر نهاده !! اذهان جهانیان را تسخیر کرده است، چپ، راست، دموکرات، فاشیست، سینه چاک ملت واحد، دلباخته جامعه متکثر را به هم پیوند زده است. رخدادی…

/

کارگران و آستانه سال نو

یک سال را پشت سر نهادیم، به عنوان یک طبقه به کارنامه سال خود نگاه کنیم. آمارها، رسمی، نارسمی، دقیق یا تخمینی بانگ می زنند که بالغ بر ۶۰ هزار تریلیون تومان سرمایه و کالا در شکل های مختلف تولید…

بورژوازی اپوزیسیون، گمراهه«زن، زندگی، آزادی»!، منشور صنفی ۲۰ امضا!

صدها هزار جوان به خیابان ریختند. پنج ماه تمام در میان آتش و خون جنگیدند، پشت بام ها، محله ها، مدارس را میدان جنگ نمودند، بیش از ۷۰۰ نفر به خون غلطیدند، صدها نفر چشم از دست دادند، دههاهزار به…

//

The current rising and the working masses

Taken from the article: The regime of capital, workers and class Struggle. writing by Naser Paydar Everyone is talking about the impending fall of the Islamic Republic! and they agree on its certainty. The differences are about whether being early…

برای

درنگ کن بر آن چه که می بینی بر آن چه که میشنوی و می خوانی درنگ کن بر آرزوهای سترگ و بر سرکوب های وحشتناک ***** درنگ کن بر دعوای های مرسوم بر جنگ های بی پایان به خاطر…

«ملت واحد»، «جامعه متکثر»، دو تیغ هم بن مقراض سرمایه

اگر رژیم حاکم برای در هم کوبیدن جنبش کارگری، از هر دو زرادخانه قهر فیزیکی، فکری بهره می گیرد، بورژوازی اپوزیسیون، خواه سینه چاک تمامیت ارضی، ملت واحد، خواه دلباخته جامعه متکثر دموکراتیک، در استمداد از زرادخانه دوم برای سلاخی…

/

To the whole workers of Europe

We are addressing you. No government is our audience, because we consider all the governments of the world to be the capitalist state and a machine for applying the economic, political and legal, police and military and cultural coercive exercising…

Autopsy of capitalism and the alternative of wage slavery

Adapted from the article “Labor movement and the approach of abolishing wage labor “ The approach of abolition of wage-labor explains capitalism, by the relation of sale & purchase of labor power, the relation based on separation of the worker…

جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار

بحث را با توضيح کوتاهی پيرامون شوراهای ضد سرمايه داری و تفاوت بنيادی آن ها با آنچه ديگران شورا می نامند،
شروع کنيم . شوراها برای ما، جنبش متشکل آحاد توده های کارگر عليه موجوديت سرمايه داری و عليه کل اشکال…

//

برگی از تاریخ جنبش کارگری

وضعیت کارگران پتروگراد در زمان انقلاب اکتبر پتروگراد یک مرکز اقتصادی روسیه بود، اما درمقایسه حجم صنعت فرانسه ۲.۵، انگلیس ۴.۶، وآلمان شش برابر روسیه صنعتی بودند و درآمد سرانه واقعی روسیه نصف آلمان بود. دو سوم جمعیت در کشاورزی…

The wages, and the stand of reformism

Wage increase is the daily issue of labor struggles. Workers spontaneously turn to struggle against capital in various forms to increase wages, get rid of poverty and misery, homelessness and displacement. In the struggles of January 2018 and November 2020,…

Diseases and pollutants

According to the book “Capitalism and the disaster of environmental pollution” written by Hassan Abbasi We all know that capital increases the productivity of the labor force, and also reducing its need for this force relatively, and intensifies the process…

Technical materials and pesticides

Adapted from the book “Capitalism and the disaster of environmental pollution” written by Hassan Abbasi Technical materials (Processing Aids) are materials that are used to increase the life span, change the color, smell and taste of ready and semi-ready meals.…