تعريف کار در سوسياليسم

357 بازدید

کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دوره های مختلف تاریخی یک رابطه ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است. کار به این اعتبار، به صورت « فی نفسه» بازگوی هیچ…

مارکس ستیزی مارکسیستی

992 بازدید

پیش از گفتن هر نکته ای باید منظور خود از لفظ یا نام مارکس را در اینجا روشن سازم. مارکس مورد نظر من شخص حقیقی خاصی به اسم مارکس با روز تولد…

بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط

1019 بازدید

وقتی که صدها هزار انسان عاصی تونسی طغیان کردند، همه بلندگوهای نظام سرمایه داری فریاد زدند که طبقه متوسط تونس قیام کرده است!! یک سال و نیم پیش از آن بگاه سرازیری…

اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز کار

15255 بازدید

مبارزه طبقاتی، اعمال قدرت طبقات اساسی متضاد علیه یکدیگر است. در درون جامعه سرمایه داری دو طبقه کارگر و سرمایه دار هستند که دو قطب متخاصم این پیکار را تعیین می کنند.…

علیه تئوری دو تشکیلاتی

750 بازدید

وقت آن است که نسخه پیچی دو تشکیلاتی جنبش کارگری با بصیرتی ژرف، طبقاتی و از منظر مطمئن و استوار کمونیسم طبقه کارگر آماج انتقاد ریشه ای .…

خاورمیانه، مناقشات درون بورژوازی و موقعیت رژیم ایران

534 بازدید

«انتخابات» اخیر ریاست جمهوری امریکا، فاشیسم را قدرت تازیدن داد. «ترامپ»، در نقش نماد کمیک این فاشیسم بر اریکه حکمرانی عظیم ترین قطب سرمایه جهانی جلوس کرد و متعاقب آن، استراتژی فرسوده،…

جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی

675 بازدید

بحث امروز را با این جمله معروف مارکس شروع می کنم:«هیچ نظام اجتماعی تاریخی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیاز، رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود و مناسبات تولیدی برتر…

جنبش‏ كارگرى ايران و انقلاب ۵۷

214 بازدید

  در بارة جنبش‏ كارگرى ايران و حوادث سال ۵۷ سخن فراوان گفته شده است. اين بحث ها عموماً حول «عدم آمادگى كارگران براى سركردگى انقلاب» ، بى تشكيلاتى و بى حزبى…

!«اقتصاد سیاسی و بحث «تورم

544 بازدید

مجله «خبر اقتصادی» با رجوع به داده ها و اطلاعات مؤسسات مهم آماری دولت سرمایه داری ایران، از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی، گزارشی مشروح از منحنی تغییر قیمت کالاها، در…

بلشويسم و انقلاب اكتبر

364 بازدید

آميختگى انقلاب كارگرى اكتبر و پيامدهاى تاريخى آن با تاريخ زندگانى بشر در قرن بيستم تا به آنجا عميق و ريشه دار است كه هر نوع بحث و بررسى اساسى پيرامون هر…

مسأله ملی!! و حق تعیین سرنوشت!!

209 بازدید

« ملت» بیان دروغین و وارونه ای از هستی اجتماعی انسانها است. روند تولید اضافه ارزش و فرایند مسخ و جعل پدیدارهای زندگی بشر پروسه های متحد، ارگانیک و مرکبی را در…

تاریخ جنبش کارگری ایران، فصل نهم

480 بازدید

تاریخ جنبش کارگری ایران، فصل نهم از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ جنبش شورا سازی و تصرف کارخانه ها گسترش روزافزون اعتصابات کارگری و تشدید خیزش های خیابانی کارگران، به ویژه در ماههای پائیز…

جنبش‏ كارگرى در خيزش‏ معلمان

163 بازدید

پاييز امسال شاهد اعتراض‏ سراسرى چند صد هزار معلم عليه گرسنگى، فقر و بى حقوقى ناشى از مناسبات كار مزدورى در جامعه‌ى ايران بود. سطح نازل دست مزد، تنگ دستى و وضعيت…

جنبش کارگری ایران و جمهوری اسلامی

405 بازدید

وقتی که توده های کارگر ایران نتوانستند در سنگر کارزار ضد سرمایه داری علیه کل بورژوازی و دولت جنایتکارش بشورند، قطب های قدرت سرمایه بودند که وارد میدان شدند و در چهارچوب…

سکتاریسم و جنبش کارگری

604 بازدید

سکتاریسم تلاش برای ایجاد گروه، سازمان یا حزب در درون و معمولاً بیرون مبارزه طبقاتی جاری توده های کارگر و پیگیری سیاست ها، راهکارها و راهبردهائی است که به مدد آنها جنبش…

سرمایه جهانی و خاور میانه

1377 بازدید

هر چه در هر کجای این جهان می بینیم، شکلهای بی شمار سلاخی انسان است که به مثابه نیاز هستی سرمایه از جراحات سرطانی غیرقابل التیام این نظام می بارد. خاورمیانه از…