category

شور زندگی

35 بازدید

خورشید در هر سپیده دم این جا با درد و رنج شب می زاید و زمستان با سرمای سکوتی تلخ در چهار فصل سال تکرار می شود **** مردان و زنانی در…

تاريخ نويسى آشفته

295 بازدید

بهروز جليليان behrouzan@gmail.com مرورى بر مجموعه دو جلدى: ” تاريخ صد ساله احزاب و سازمان هاى سياسى ايران (۱۲۸۴-۱۳۸۴)” جلد اول ( از انقلاب مشروطيت ۱۲۸۵ تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷)، يونس پارسا…

ترانه بیداری

114 بازدید

سرما شلاق می زند شلاق شلاق خاطره ای در یاد باد زوزه می کشد چون گرگی گرسنه در کمین در روزی خاکستری خاکستر فراموشی خاکستر امیدی در برزن تنهایی کورسوی خاطره ای…

این جا کجاست؟

104 بازدید

این جا که سرمایه چنین می تازد بی ترس و بی عنان تا مرز مرگ تا مرز نیستی ***** و چرا کارگر فریاد می زند: ” کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد”…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۳۶-۳۹

3 بازدید

سرمایه های ربائی و سوداگر در دوره های متمادی پیش از سرمایه داری، در صورتبندی های اقتصادی – اجتماعی متفاوت وجود داشته اند. اولی برای ظهور و نقش بازی به تنها چیزی…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۳۲-۳۳

1 بازدید

توده انبوه پولی که به سرمایه بازتبدیل می شود، حاصل فرایند بازتولید در مقیاس غول آسا است، اما کل این حجم عظیم پول یا سرمایه استقراضی، الزاما سرمایه در حال بازتولید نیست.…

سرمایه، اردوگاه دموکراسی و هولوکاست مدنی، دموکراتیک غزه!!

36 بازدید

سرمایه فقط مشتی کالا، پول، کارخانه، بازار، بنگاههای تجاری، بانک، زرادخانه های تسلیحاتی، راه، جاده، تراست، مستغلات، سیستم حمل و نقل، بازار بورس و شبکه های اختاپوسی مالی نیست، سرمایه فقط ساختار…

کودک و جنگ

92 بازدید

خاک و بود و آهن و کودکی لب ورچیده حیران و بغض آلود ******* از زیتون خون می چکید جای روغن و مردانی با لوله های آتشین زیتون را سوزاندند ******** آن…

1 2 3 42